Adoptionscentrum

IVO kritiserar kommun för dåliga medgivandeutredningar

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2016 15:14 CEST

Dåligt bemötande, ovidkommande detaljer i utredningen och begrepp och förklaringar som är svåra att förstå.

Det är några av de brister som IVO (Inspektionen för vård och omsorg) nämner i sitt utlåtande när de kritiserar en liten kommun i norra Sverige för att ha brustit i kvalitet när det gäller två genomförda medgivandeutredningar av samma familj. IVO lyfter också fram det faktum att små kommuner har svårt att hålla den höga kompetens inom området som krävs och att det därför kan vara en bra lösning att anlita externa utredare för att uppnå en bra kvalitet på arbetet.

Adoptionscentrum har påtalat under en längre tid att kvaliteten skiftar för mycket mellan olika kommuner och att det ibland saknas nödvändig kompetens.

– Vi tycker att det är viktigt att kvaliteten säkerställs så att utredningarna håller samma kvalitet oberoende på var man bor någonstans, säger Margret Josefsson, förbundsordförande i Adoptionscentrum. Man ska kunna få en bra medgivandeutredning även om man bor i en liten kommun!

Dåligt genomförda utredningar kan minska familjernas chans att adoptera. Det kan bero på att utredningen använder sig av begrepp som är svåra att förstå eller uppehåller sig vid ovidkommande detaljer som ger en felaktig och sämre bild av familjerna än vad den borde göra.

Den aktuella familjen har nu lämnat in sina ansökningar för tredje gången och hoppas på en bättre utredning den här gången.

Sedan 1969 då Adoptionscentrum bildades har mer än 23 500 barn från drygt 50 länder fått ny familj i Sverige. Vi förmedlar internationella adoptioner med statlig auktorisation, men är också en intresseorganisation för adopterade och deras familjer.  Vi har också i över 20 år arbetat aktivt med biståndsprojekt världen över.