FORCE Technology Sweden AB

IWE - Svetsutbildningen på KTH som knyter ihop säcken

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 07:00 CET

Av Tomas Tränkner, ttr@force.se

Svetsutbildningen ”Internationell svetsingenjör” IWE startade i höstas (2013) för elfte gången på KTH i Stockholm. Kursdeltagaren Rickard Jansson från FORCE Technology känner sig starkt motiverad.

Rickard är en av eleverna som nyss börjat sina högre svetsstudier. Han tycker sig se ett stort behov av fakta baserade beslut i svetssammanhang istället för att nöja sig med att ”så här har vi alltid gjort”. Rickard vill få en djupare förståelse, och av denna anledning valde han att börja utbilda sig till IWE.

Ser behoven varje dag
”Jag ser en direkt koppling i mitt arbete som montagekontrollant på Forsmark till de ämnen vi diskuterar. Kraven, förväntningarna och behoven hos kunden ökar hela tiden”, säger Rickard, som känner sig mycket motiverad till sin utbildning.

För FORCE Technology som står för Rickards utbildningskostnad kommer satsningen på kompetensökning förhoppningsvis leda till mer förfrågningar från kunderna och fler kvalificerade uppdrag. Rickard berättar att han alltid har känt behovet av kunskap i sitt jobb. Han har gått de flesta kurser i oförstörande provning, svets och materialteknik. ”Men det känns som IWE-utbildningen knyter ihop säcken för första gången”, säger Rickard.

Utbildningen genomförs av Svetskommissionen i samarbete med Swerea KIMAB och KTH med Joakim Hedegård från Swerea KIMAB som kursansvarig.

Drygt 100 elever har gått IWE utbildningen sedan starten 2003, och kursen har utvecklats i takt med att riktlinjerna för IWE ändrats. Idag består kursen av sju delmoment under två terminer. De tre första ligger på hösten med mer grundläggande innehåll. På våren är kurserna mer avancerade och då deltar även doktorander. Som elev har man tre år på sig att klara av utbildningen, vilket de allra flesta gör det. Från början var det nio elever varav tre från industrin. Och idag är det cirka 30 studenter varav hälften från industrin.

Skapar nätverk
”Eleverna fullgör kursen med bravur” säger Joakim Hedegård. ”De yngre KTH studenterna har stenkoll på teorin och eleverna från industrin vet hur man gör i praktiken. Det ger en fin blandning i kursen och ett bra mentorskap. Industrieleverna visar teknologerna vad som väntar där ute. På våren är kursdeltagarna riktigt sammansvetsade och många får vänner för livet och ett nätverk som de har nytta av i sitt arbete. De företag som skickar en person IWE-utbildning får tillbaka en individ som är välmotiverad med stort driv”, avslutar Joakim Hedegård.

Att veta varför underlättar enormt
Hannes Löwgren gick IWE-utbildningen 2005/2006 och är idag svetsansvarig på Forsmarks Kraftgrupp. Han menar att utbildningen ger en förståelse för hur material och svetsar beter sig. ”Detta behövs för svetsning är en komplex process där man måste bygga in kvalitet. I det dagliga arbetet som svetsansvarig får man ofta frågan varför? Med IWE så vet man i högre utsträckning varför, och det underlättar enormt. Det är en bra kvalitetsstämpel och man blir väldigt attraktiv på arbetsmarknaden, för efterfrågan är stor”, säger Hannes.

Brist på pengar trots stora möjligheter
”IWE utbildningen bidrar till att stärka Sveriges industriella konkurrenskraft, speciellt om man tänker på att 70 % av det vi exporterar är sammanfogade produkter. En del tror kanske att det är färdigforskat på stål och svetsteknologi, men de tror fel! Industrin och Sverige behöver detta”, säger Joakim Hedegård.

Joakim berättar att utbildningen går lite back och att en del kursmaterial behöver fräschas upp så man får ta ett år i taget. ”Jag är faktiskt lite förvånad att industrin och utbildningsväsendet inte ser den långsiktiga vinsten i denna industriutbildning. Samtidigt vill jag passa på att tacka de som bidrar till att den här utbildningen blir så bra: Joakim Wahlsten & Jukka-Pekka Anttonen från Swerea-Kimab drar ett stort lass som utbildare och delkursansvariga, AGA Lidingö och Wesdyne-TRC i Täby ställer upp med lokaler och delmoment och det är många kunniga personer från industrin som föreläser. Jan Stamer och Lars Wingård på KTH är ovärdeliga i planering och genomförandet", avslutar Joakim.

Artikeln är tidigare publicerad i Tidningen Svetsen nr 4, 2013.


FORCE Technology är en av de största i Skandinavien inom teknisk kontroll, besiktning, certifiering och verksamhetsutveckling. Vi överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Koncernen består av ca: 1 200 medarbetare, varav cirka 240 finns på 23 orter runt om i Sverige. Verksamhetsområdena är optimering av produktion och processer, materialutnyttjande, skydd och analys, fartyg och offshore, Integrity Management, Inspektion, provning, besiktning, kalibrering, verifiering och certifiering, Sensorteknikutveckling och tillämpning, Optimering och utveckling av driftledningssystem samt Energi, klimat och miljö.