IXX IT-partner AB

IXX IT-partner breddar ägandet till hela ledningsgruppen

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 15:07 CEST

IXX är ett familjeföretag med helhetslösningar inom IT och med verksamhet i Skåne. Företaget grundades 1985 av Monika Christensson som i januari 2014 lämnade över operativt ansvar och majoritetsägande till nästa generation, bröderna Mattias, Fredrik och Olof Christensson. Nu breddas ägandet med ytterligare personer inom ledningsgruppen.

Richard Rydén, CFO, och Peter Borgman, Sales and Partner manager, går in som nya delägare och Martin Envall, Senior Sales Executive, utökar sitt delägande genom aktieköp från Monika Christensson. IXX står därmed stabilt rustade och redo för framtiden med både ledningen och familjen Christensson som ägare.

"Genom ett delägande i hela ledningsgruppen borgar vi för att vår tillväxtresa har fullt engagemang i ledningen. Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda denna möjlighet till delägarskap.” säger Monika Christensson som efter generationsskifte och aktieförsäljning äger 37 % av aktierna.

IXX tilldelades nyligen R-företagens licens för en seriös företagskultur med hög trovärdighet och god affärsetik och stort ansvarstagande för kunderna. Genom att bredda ägandet ökas delaktigheten och engagemanget i att bevara och utveckla företagskulturen som tillsammans med affärsidén strävar mot att hjälpa kunderna att öka sin konkurrenskraft.

”Vi har satt upp spännande planer med 25 % årlig tillväxt. Med ledningsgruppen som delägare kommer vi att genomföra denna resa med stort ansvarstagande och goda affärer för våra kunder.” avslutar Monika.

För mer information kontakta:
Monika Christensson, Styrelseordförande och grundare IXX IT-partner
på telefon 0709-51 81 09 eller via epost monika.christensson@ixx.se


IXX IT-partner AB grundades 1985 och har sedan dess utvecklats mot att bli ett
innovativt kunskapsföretag som levererar helhetslösningar inom IT. Företaget
har idag 45 anställda och kontor i Malmö, Helsingborg, Landskrona och Ängelholm

Våra tjänster består av utveckling och integration av IT-system, konsultverksamhet, drift/hosting och informationssäkerhet.

Vår strategi är att ta ett ansvar för våra kunders IT-miljö, ett helhetstänkande från rådgivning, behovsanalyser, arkitektur och implementering till support och drift.