IXX IT-partner AB

IXX IT-partner tar hand om IT-driften till Ekets-koncernen och bygger ut sin serverhall där överskottsvärmen nyttjas för uppvärmning

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 14:39 CEST

IXX IT-partner tar hand om IT-driften till Ekets-koncernen och bygger ut sin serverhall där överskottsvärmen nyttjas för uppvärmning

Ny order värd 3 miljoner
IXX har tecknat ett avtal värt ca 3 miljoner med Ekets . IXX kommer att ta hand om driften av deras IT-miljö i nyutbyggd serverhall där överskottsvärmen används till uppvärmning för hela IXX IT-partners kontor.

Ekets centraliserar koncernens IT-drift för att få konkurrensfördelar i sin bransch. Genom att låta IXX ta hand om hela driften så kan man fokusera på sin kärnverksamhet.

En väldigt blandad miljö med olika IT-strukturer i Laholm, Eket och Karlskoga behövde moderniseras. Det fanns ingen gemensam IT-struktur vilket gjorde samarbete och samverkan i produktion mellan orterna ineffektivt. Istället för att bara göra en traditionell uppryckning så tog Ekets hjälp av IXX för att undersöka organisationens behov grundligt innan man tog beslut om att lägga ut driften till IXX

IXX och Ekets har en lång historik tillsammans och den nya lösningen stod sig mycket väl både till funktion och till kostnad i jämförelse med konkurrenternas erbjudande.

Att säkerställa en hög tillgänglighet kopplat med den riskminimering hosting innebär var de främsta skälen till vårt beslut säger Anders Josefsson VD för Ekets .


För att klara den alltmer ökande efterfrågan på outsourcing av IT-drift anställer IXX mer personal och bygger ut sin nuvarande kapacitet i Ängelholm på ett smart och miljömedvetet sätt och expanderar dessutom ytterligare i serverhall i Helsingborg.
IXX har sedan tidigare ett stort antal hostingkunder inom tillverkningsindustrin och inom tjänstesektorn som advokatbyråer, revisorer, fastighetsbolag och logistikföretag.

Fler företag liksom Ekets vill slippa hanteringen av IT-drift samtidigt som man vill minska miljöpåverkan genom Grön IT. Det ökande intresset för outsourcing av driften inom IT innebär att IXX IT-partner nu expanderar ytterligare med anställning av mer personal och genom att bygga ut sin nuvarande serverhall i Ängelholm och dessutom satsa på utbyggnad av serverhall i Helsingborg. Kunderna vill fokusera på sin kärnverksamhet, slippa hantering av IT-driften och samtidigt öka säkerheten och minska sina drifts- och energikostnader.

Smart hantering av överskottsvärme som nyttjas för uppvärmning
När man nu byggt ut sin serverhall i Ängelholm har man förutom att utöka kapaciteten rent IT-mässigt satsat på återvinning av energi. Genom lösningen återvinns värmen som bildas i serverhallen och ombildas till att kunna värma upp hela kontorsbyggnaden på 900 kvm.

Vi vill bidra till att spara energi. Dessutom minskas energiförbrukningen totalt eftersom kunderna inte längre behöver egna energislukande servrar. Vi bidrar aktivt till att utveckla Grön IT helt enkelt, berättar Monika Christensson, VD.

IXX Hosting ger en säkrare och bekymmersfri IT-miljö
Hosting har blivit allt attraktivare för många företag. IXX IT-partner använder sig av en helt virtualiserad servermiljö vilket innebär att man nyttjar resurserna betydligt effektivare.  Det ger en säkrare och stabilare IT-miljö med redundans och det krävs färre servrar och ger mindre energiförbrukning. Systemen är alltid tillgängliga i flera serverhallar med speglad data, reservkraft och nödkyla som går in vid ev. elavbrott. Allt tillsammans ger en mycket säkrare IT-miljö. Dessutom spar man in på hårdvara och administration, slipper fundera på uppdateringar och backup samt minskar sina totalkostnader för IT-driften.


Kontaktperson: Monika Christensson, VD. Telefon: 0431-44 51 09, Mobil 0709-518 109
E-post: monika.christensson@ixx.se

Webbplats: www.ixx.se

Kontaktperson till Ekets: Anders Josefsson, VD. Tel 0435-570 15, Mobil 070-584 05 15
E-post: anders.josefsson@ekets.se

Webbplats: www.ekets.se

Ytterligare information:

IXX IT-partner AB grundades 1985 och har sedan dess utvecklats mot att bli ett innovativt kunskapsföretag som levererar helhetslösningar inom IT. Familjeföretaget, med två generationer ägare aktiva, har idag 26 anställda inom affärsområdena Hosting, Utveckling, Infrastruktur och Unified Communication. Tjänsterna består av systemutveckling, integration av IT-system, konsultverksamhet, drift och nätverksövervakning.

Ekets Koncernen, är ett av Sveriges ledande företag inom skärande bearbetning.
Ekets har en bred kompetens och kan erbjuda allt ifrån fleroperationssvarvning och HSM-bearbetning till slipning, hening och mekaniskt montage. Ända sedan starten har man drivits av att ständigt bli bättre. Därför kan man i dag, utan att tveka, prata om kvalitetssäkra leveranser i rätt tid även där precisionen mäts ner på tusendels millimeter, oavsett om det handlar om prototyptillverkning eller serieproduktion.

Ekets startade 1977 i Eket i Örkelljunga kommun. 1997 fördubblades kapaciteten och koncernen har idag 180 medarbetare i tre produktionsenheter.

 

 

IXX IT-partner AB grundades 1985 och har sedan dess utvecklats mot att bli ett
innovativt kunskapsföretag som levererar helhetslösningar inom IT. Företaget
har idag 26 anställda.

Våra tjänster består av utveckling och integration av IT-system, konsultverksamhet, drift och nätverksövervakning, hosting och Unified Communications.

 Vår strategi är att ta ett ansvar för våra kunders IT-miljö, ett helhetstänkande från rådgivning, behovsanalyser, arkitektur och implementering till support och drift.