Nättidningen Payback / Payback Sverige

Ja, Payback har “kopplingar” till 300+ mc-klubbar inklusive Hells Angels MC!

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 01:45 CEST


Bikers_skiter_man_i A5.PDF

Payback har “kopplingar” till 300 + mc-klubbar inklusive Hells Angels MC!

I en artikels bildtexter skrev Expressen nyligen följande: MC-ORGANISATION. PayBack, en intresseorganisation med kopplingar Hells Angels som själva ser sig som språkrör för mc-kulturen i Norden, har uttryckt att de ska försöka påverka polisens arbete genom att begära ut handlingar från dem. 

Payback har inskrivet i stadgarna att vi, såsom varande riksorganisationen för bikers rättigheter i alla ärenden som berör negativ särbehandling utefter förenings- eller kulturtillhörighet, företräder Sverigemodellens klubbar samt helt oberoende klubbar. Det innebär fyra saker:

1. Vi ser oss inte själva såsom ett språkrör för mc-kulturen. Payback är språkrör för bikerkulturen i alla ärenden som berör negativ särbehandling!

2. Payback Sverige har därvid, utefter vad Expressen menar utgör kopplingar, sådana kopplingar till över 300 klubbar inklusive Hells Angels MC då upptagningsområdet utgör samtliga Sverigemodellens klubbar samt helt oberoende klubbar.

3. Vad avser specifikt Hells Angels MC har vi framlagt klara och tydliga bevis på att klubben inte utgör en kriminell organisation vilket även fastslagits i regelrätta rättsförhandlingar i elva ytterligare länder!

Vi har under åren drivit, och kommer självklart även att fortsätta driva ärenden, som berör Hells Angels MC-klubb eller klubbens enskilda medlemmar i mellan 8-15 % av de juridiska ärenden. Siffrorna varierar över åren men visar på variationen och bredden i drivna ärenden från Paybacks sida.

4. Payback Sveriges Premiummedlemsklubbar omfattar ett mycket vitt spektrum. Från tjejklubbar över blandklubbar till kristna mc-klubbar samt klubbar som står för nykterhet och drogfrihet samt därutöver 1 %-klubbar och klubbar som inte kategoriserar sig som 1 %-klubbar. Se: http://www.payback.name/?page_id=5095

Slutsats

Så, JA! Payback Sverige har kopplingar till Hells Angels MC men även i lika hög grad till 300 + andra klubbar. Klubbar som spänner över hela vidden av kategorier av mc-klubbar!

Peter Schjerva för Payback Sverige (www.payback.name)

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name