Riksutställningar

"Ja! Sveriges museer behöver fler volontärer"

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 16:42 CEST

65 procent av publikens röster gick till generaldirektören, Google-chefen och punkaren från Timbro. Lag Ja! tog en övertygande seger i Riksutställningars Debattle.

Behöver svenska museer fler volontärer var frågan som avgjordes i en retorisk kamp på Riksutställningar i Visby i dag. Två lag slogs om publikens röster under ledning av moderator Hedvig Weibull.

"Mitt nej bygger inte på att jag är emot volontärerna som sådana, utan på att det finns ett större perspektiv att se. Det är inte fler oavlönade insatser kultursektorn behöver utan bättre villkor och mindre gratisarbete”, säger Annika Olsson.

Retorikdomare Camilla Eriksson betygsatte debatten som innehöll både goda argument och rapp argumentering.

”Jag vill också titta in i framtiden. Den nya tekniken möjliggör att fler deltar inom vetenskapen. Det är så redan nu och borde vara så även på museer”, kontrade Nicklas Lundblad som debatterade för fler volontärer.

I lag Ja! tävlade: Lars Amréus, Riksantikvarieämbetet. Nicklas Lundblad, Google. Lars Anders Johansson, Timbro.
I lag Nej! tävlade: Magnus Reuterdahl, DIK, Annika Olsson, Stockholms universitet. Karin Thorasdotter, Arena.

Läs deras debattinlägg i sammandrag här: http://bit.ly/14WYIbZ

Före debattens start röstade 73 procent av publiken Ja och 27 % Nej till fler volontärer på svenska museer. Under debattens gång fick lag Nej! Opinionen att svänga till 65 % för lag Ja och 35 % för lag Nej.

Sammanlagt 55 personer i publiken var med och röstade.

Kontakt på Riksutställningar: Karin Henriksson, projektledare och huvudredaktör, telefon 0498 79 90 22, 

Riksutställningar stödjer museer och andra utställare med utveckling och samverkan genom att erbjuda kunskap, erfarenheter och nätverk från internationell omvärldsbevakning och analys. Tillsammans med kreativa utställare vidareutvecklar vi också teknik och metoder och förmedlar det vi lär oss genom rådgivning, utbildningar och nyhetsbrev. www.riksutstallningar.se