Umeå kommun

Ja till att riva vid V:a Esplanaden

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 10:26 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om igångsättningstillstånd för rivning av fastigheten Ymer 1, som bland annat inrymt restaurangen Peppes. Platsen kommer att användas som station för packcyklar till utlåning fram till bygget av ett parkeringshus.

Byggnadsnämnden har godkänt rivningslov för fastigheten. Mark och exploatering vid Umeå kommun bedömer att byggnaden bör rivas så snart som möjligt, bland annat för att taket är i dåligt skick. Arbetet beräknas ske under första kvartalet 2017. Efter rivning ska platsen utnyttjas som en av de tre första stationerna för lånecyklar i Umeå, i avvaktan på att ett parkeringshus kan uppföras.

– Det kommande parkeringshuset är en av förutsättningarna för fortsatta gröna parkeringsköp, för att samla arbetsplatsparkeringar i p-husen, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Preliminärt planeras ett parkeringshus i fyra våningar med 300 platser och med butiker i bottenvåningen mot Kungsgatan. Det kan också bli en tre våningar hög påbyggnad med bostäder.
När det gäller stationerna för lånecyklar, ska en placeras på Söderslätts handelsområde och en på universitets-/sjukhusområdet.

Läs mer om lastcyklar:
http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/arkiv/nyhetsarkiv/artiklartrafikochinfrastruktur/lastcykelpoolforumebor.5.4c9604991525c253f0e299d5.html

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Elmer Eriksson (M)
ersättare
kommunstyrelsen
Umeå kommun
072-733 07 32
elmer.eriksson@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.