Svenska kyrkan

Ja till etisk upphandlingspolicy

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 14:06 CEST

Thomas Ekelund, pressekreterare, 0730-233271, e-post: thomas.ekelund@svenskakyrkan.se

All ekonomisk förvaltning inom Svenska kyrkan ska vara etiskt försvarbar och följa kyrkans grundläggande värderingar. Det fastslog Kyrkomötet genom att idag bifalla den motion som önskar en upphandlingspolicy.

Idag finns ingen särskild etisk upphandlingspolicy. Dagens beslut innebär att det för nationella nivån ska finnas tydliga riktlinjer för vilka etiska och sociala krav som ska gälla vid alla inköp. Det blir kyrkostyrelsens uppdrag att ta fram en sådan upphandlingspolicy. Beslutet innebär också att utbildningar anordnas och att stift och församlingar erbjuds att anta policyn.

Övriga beslut fattade på fredagen kan läsas på www.svenskakyrkan.se/kyrkmotet. Där kan man också följa Kyrkomötet i direktsändning.