Svenska kyrkan

Ja till förslag om kyrklig akt för partnerskap

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 14:54 CEST

Kyrkomötet har idag gett Kyrkostyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till kyrklig akt för partnerskap med samma juridiska giltighet som den kyrkliga vigseln. Förslaget ska läggas fram för Kyrkomötet 2004.

Samtidigt uppmanade Kyrkomötet alla stift att aktivt fortsätta den samtalsprocess kring dokumentet "Homosexuella i kyrkan" som inleddes förra året.

- Detta innebär en konkretisering i processen, och är ett steg framåt mot ett beslut i frågan, säger ärkebiskop KG Hammar. Men det är viktigt att processen får ta tid, det behövs en ordentlig teologisk begrundan och reflektion.

Motioner, skrivelser samt gudstjänstutskottets betänkande som föranlett beslutet finns på www.svenskakyrkan.se/km-2003