Mittuniversitetet

Ja till fortsatt socionomutbildning vid Mittuniversitetet

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 11:58 CEST

Mittuniversitetet får behålla examensrätten för socionomutbildningen. Högskoleverkets granskningsgrupp anser att utbildningen genom sin genomtänkta internationella profilering med inslag av interkulturellt socialt arbete, arbete med flyktingar, traumabearbetning, socialt arbete och religion, samt en stor andel utlandspraktik kan fylla en viktig uppgift i den nationella utvecklingen av det sociala arbetet.


– Beslutet är oerhört glädjande. Det betyder att vi har fått den granskande myndighetens godkännande. Vi har haft den här utbildningen i 40 år och den omfattar för närvarande drygt 650 studenter i Östersund, säger Nils Stenström, prefekt och ansvarig för Institutionen för socialt arbete.


Det var 2009 som Högskoleverket granskade alla socionomutbildningar i Sverige. Sju av de granskade lärosätena fick inte godkänt och Mittuniversitetet var ett av dessa. Lärosätena fick ett år på sig att åtgärda bristerna. Efter omfattande kvalitetsåtgärder har nu sex av de sju lärosätena fått godkänt av Högskoleverket.


I sin bedömning skriver Högskoleverket att socionomutbildningen vid Mittuniversitetet nu håller hög kvalitet. Högskoleverket anser därmed att kvalitetskraven för att ge socionomexamen är uppfyllda.


– Vi jobbade målmedvetet och strukturerat under 2010 för att komma tillrätta med bristerna, berättar Nils Stenström.


En ny utbildningsplan för en generell socionomutbildning har antagits, kursplaner har presenterats, förutsättningarna för decentraliserad utbildning har klargjorts, inslagen av personlig och professionell utveckling har stärkts och förutsättningarna för den verksamhetsförlagda utbildningen, speciellt den som förläggs till utlandet har klargjorts.