Sportfiskarna

Ja till kraftverk i Arjeplog överklagat

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 08:40 CET

Miljödomstolen sa i september ja till ett nytt vattenkraftverk i Arjeplog.
– Vi anser att Miljödomstolens beslut är felaktigt och har nu fullföljt vårt löfte att överklaga beslutet, säger Sportfiskarnas Generalsekreterare Stefan Nyström.

Det unika och lättillgängliga fisket i Arjeplogsströmmarna lockar turister och ortsbor till Arjeplog varje år. Flertalet andra norrländska vattensystem är kraftigt utbyggda och har därmed förlorat möjligheterna för tätortsnära fiske efter vild laxfisk. Vattensystemet med flera mil klara, djupa och näringsrika sjöar som är minimalt exploaterade gör det möjligt för storöringen att växa ordentligt. Kraftverket skulle ge betydligt minskade flöden i strömmarna som enligt Fiskeriverket skulle resultera i minskad öringproduktion, påverkan på harrbeståndet och försämrade fiskemöjligheter.

Arjeplogsströmmarna och Arjeplogsöring är ett känt begrepp när det gäller sportfiske efter storvuxen öring i strömmande vatten och har blivit ett varumärke för att sälja fisket i området. Sportfisket i Arjeplog genererar pengar till bygden genom att sportfisketurister köper fiskekort, utrustning, boende och mat i området.
- I vårt överklagande lyfter vi fram sportfiskets värde och potential i Arjeplog, något som Miljödomstolen har missat helt, trots att de ska göra en bedömning av hur andra samhällsvärden kan skadas av vattenkraftprojektet. Domstolen tycks även ha ignorerat EU:s vattendirektiv som gäller enligt svensk lag, säger Stefan Nyström.

Sportfiskarna har i en rapport belyst hur intresset för småskalig vattenkraft har ökat sedan elcertifikatsystemet infördes. Genom subventioner i form av elcertifikat blir det mycket lönsamt att driva små kraftverk. Vid prövning i miljödomstol ska nyttan av företaget vägas mot skadorna på miljön. Genom att miljödomstolen räknar in elcertifikaten i företagets vinst väger skadorna på miljön lättare och det blir också lättare att få tillstånd för att bygga nya kraftverk.
- Elcertifikaten gör att miljöprövningen snedvrids. Vi kräver att den småskaliga vattenkraften lyfts ut ur systemet. Elcertifikaten till vattenkraft kostar elanvändarna över 600 miljoner kr årligen, tillför marginellt med energi, skadar vattenmiljöerna och motverkar miljömål och EU:s vattendirektiv. Miljön i tusentals små vattendrag riskerar att raseras till följd av elcertifikaten, säger Stefan Nyström.

Läs Sportfiskarnas överklagan här.

Ytterligare information
Stefan Nyström, 070-844 88 75
Christina Lindhagen, 070-977 69 89

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.