Ja till Livet

JA till Livet om Svenska Barnmorskeförbundets utspel

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 10:50 CEST

I dagens Svenska Dagbladet uttrycker Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Anna Nordfjell en minst sagt uppseendeväckande åsikt:

"Vi reagerar som barnmorskor när Ann-Lis Söderberg i sitt svar till oss på SvD Brännpunkt 12/8 anser att vi ska utgå från att graviditet är positivt."

Graviditet ingenting positivt? När tre av fyra kvinnor väljer att föda sitt barn i Sverige. När fyra kvinnor av fem som fyllt 20 år väljer att föda sitt barn?

Tomas Seidal, överläkare vid Länssjukhuset i Halmstad och ordförande i JA till Livet, kommenterar utspelet:

- Det är ytterst märkligt att ordföranden för Sveriges barnmorskor, som traditionellt förknippas med omhändertagande av barn och förlossningar, uttalar sig så nonchalant om Sveriges extrema abortsituation.

- Abort framställs som något oproblematiskt, nästan positivt. För gravida kvinnor och säkert merparten av de kvinnor som genomgått abort är en sådan attityd främmande. I ett internationellt perspektiv ter sig en sådan abortsyn minst sagt egendomlig. För de ofödda barnen, som alla barnmorskor är ytterst förtrogna med, är ordförandens synsätt givetvis förödande"

JA till Livet anser att det bemötande som många kvinnor i diskussionsforum på internet vittnar om måste förändras:

Självklart skall en gravid kvinna slippa att som första fråga få höra "Vill du behålla barnet?" eller "Vill du göra abort?" utan istället "Vad kan vi hjälpa till med?"


---

Replik från Anna Nordfjell, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet, SvD 16 augusti:
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16712640.asp

Ann-Lis Söderbergs svar, SvD 16 augusti
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16717314.asp

Ytterligare kommentarer finns på JA till Livets blogg:
http://blog.jatilllivet.se/wordpress/