Ja till Livet

Ja till Livet välkomnar proposition om etisk bedömning av fosterdiagnostik-metoder

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 17:49 CET

Ja till Livet välkomnar den av regeringen idag lagda propositionen om etisk bedömning av fosterdiagnostik-metoder.

Propositionen innebär ett förslag till förändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) med följande tillägg:

Innan en ny diagnos- eller be-handlingsmetod som kan ha be-tydelse för människovärde och integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården, ska vårdgivaren se till att metoden har bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter.

Utdrag ur propositionen:

"Utvecklandet av nya metoder för fosterdiagnostik är ett bra exempel på ett område som är förknippat med många svåra etiska frågeställningar. Användning av fosterdiagnostik kan påverka människovärdet och synen på människor med funktionshinder." Kap 4.1

"Det är mer vanligt inom vissa forskningsområden än inom andra att forskningsresultaten, om de omsätts i praktisk sjukvård, kan få kon-sekvenser för människovärde och integritet. Det finns anledning att vara särskilt observant när det handlar om exempelvis genetiska analyser och diagnostik av sådana sjukdomar som visar symtom sent i livet. Ett annat område där de etiska värdekonflikterna blir särskilt tydliga är information om en framtida risk att drabbas av en sjukdom. Annan forskning som kan ge motsvarande problem är t.ex. genetisk screening, reproduktionstekno-logi, nanoteknik, screeningundersökningar, särskilt de som berör nyfödda barn samt metoder för att studera funktionen hos hjärnan." Kap. 5.1