Ja till Livet

Ja till Livets vårdnätverk: Aktuella frågor

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 09:57 CET

Ja till Livet har startat ett vårdnätverk, som nu ifrågasätts av RFSU och Folkpartiets Barbro Westerholm, bland annat i tidningen Ottar samt i P1 Morgon, idag tisdag.

Som svar på de frågor som ställts kommer här en förteckning av några av de frågor som nätverket hittills adresserat:

  • Det nya blodprovet som, om det kommer att användas i stor skala, antagligen kommer att göra att knappast några barn med Downs syndrom kommer att födas.

http://www.vardfacket.se/Vanstermeny/Senaste-numret/Storre-krav-pa-vardenmed-ny-fosterdiagnostik/

  • Användningen av ordet ”arvshygien” i dansk sjukvård, utan att det används med någon negativ klang. En professor på Sundhedsstyrelsen hävdar till och med att samhället borde berätta för gravida att samhället ser det som positivt att ”frasortere syge børn”. Förra året föddes de bara 26 barn med Downs syndrom i Danmark. De övriga aborterades.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/343207:Etik--Hvem-har-retten-til-viden-om-det-ufoedte-barn?page=1

  • De nya riktlinjerna om palliativ sedering, som å ena sidan kan vara en bra hjälp i livets slutskede; å andra sidan kan komma att bana väg för läkarassisterade självmord.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=196514

  • Socialdepartementets lagrådsremiss om etisk prövning för nya fosterdiagnostik-metoder

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jatilllivet/pressrelease/view/ja-till-livet-vaelkomnar-lagraadsremiss-om-etisk-bedoemning-av-nya-metoder-i-vaarden-349718

  • Torbjörn Tännsjös utspel att han ser det som etiskt försvarbart, och positivt, om svagheter som ”dyslexi” och ”färgblindhet” kunde försvinna, genom abort: ”Att kunna välja bort dyslexi, färgblindhet och andra svagheter tror han endast skulle leda till något gott.” ur artikeln ”Det är inte fel att vilja ha perfekta människor”

http://www.aftonbladet.se/debatt/article6004817.ab

  • Socialstyrelsens nya föreskrifter om abort: SOSFS 2009:15, som bland annat ålägger varje vårdgivare att ta fram riktlinjer för hela abortprocessen; vilken information en kvinna som vill genomgå abort får, hur och när den lämnas för varje skede av processen, men märkligt nog ingenting skrivs om vilken information en oplanerat gravid kvinna ska få, det vill säga, innan hon bestämt sig för om hon vill genomgå en abort.

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-15/Sidor/2009-15grundforeskrift.aspx 

Om nätverket

För att gå med i vårdnätverket behöver man inte vara medlem i Ja till Livet.

Exakt vilken verksamhet nätverket kan komma att ha, är för tidigt att säga, men det är väl troligt att förutom möjligheten att få e-post-brev med information om medicinsk-etiska frågor i vården, är det väl inte omöjligt att det så småningom kan bli forum, träffar och kanske också seminarier.

Frågor om vårdnätverket kan ställas till Gunilla Gomér, sjuksköterska och ordförande i Ja till Livet.

Hon nås på gunilla.gomer@jatilllivet.se

Anmälan sker på denna sida, där mer information finns:

http://www.jatilllivet.se/sjukvard/

Ca 100 personer hade anmält sig i början av december.