Mittuniversitetet

Ja till ny grundlärarutbildning vid Mittuniversitetet

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 11:17 CEST

Mittuniversitetet får examensrätt för den nya grundlärarutbildningens samtliga tre inriktningar; fritidshem, förskoleklass och grundskolans årskurser 1-3 samt grundskolans årskurser 4-6 . Det beskedet lämnar Högskoleverket idag. Den samlade bedömningen är att Mittuniversitetet har förutsättningar att ge den nya grundlärarutbildningen med tillfredsställande kvalitet.

– Detta är oerhört glädjande. Vi vill spela en roll för hela landet när det gäller lärarutbildning, säger Per Sörlin, dekan och övergripande ansvarig för de humanvetenskapliga ämnena vid Mittuniversitetet.


Mittuniversitetet lämnade i vintras in en förnyad ansökan om examensrätt för den nya grundlärarutbildningen sedan man fått nej i den första prövningen under 2010. I dagens beslut framhåller Högskoleverket bland annat att Mittuniversitetet i den förnyade ansökan redovisar en mycket starkare utbildningsmiljö än i den tidigare och att nyanställningar har gjorts av personal med doktorsexamen, vilket markant ökat andelen forskarutbildade lärare. Man lyfter också fram att Mittuniversitetet har en klar struktur för kvalitetssäkring och att underlaget från universitetet visar att studenterna ges förutsättningar att nå examensmålen.


– Detta är jättebra för lärarutbildningen vid Mittuniversitetet. Nu får vi en tillräcklig volym och kommer att ha examensrätter för grundskolan som tillsammans med de examenstillstånd vi redan har för förskolan och gymnasiet ger lärosätet en omfattande bredd i lärarutbildningen, säger lärarutbildningsrådets ordförande Anders Olofsson.

Fakta: Lärarutbildningen görs om från och med hösten 2011. Då införs fyra olika examina – förskollärarexamen, grundlärarexamen (med tre inriktningar), ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Tillstånd att utfärda en viss examen ges av Högskoleverket. Under 2010 beslutade Högskoleverket om examensrätten för alla högskolor och universitet som vill ge den nya lärarutbildningen. Mittuniversitetet fick då examensrätt för förskollärarexamen och ämneslärarexamen inriktning årskurs 7-9 samt inriktning gymnasieskolan i ämnena fysik, kemi, biologi, svenska, engelska, samhällskunskap och historia. Mittuniversitetet uppfyllde inte fullt ut sin ansökan om examensrätt för grundlärarexamen och lämnade därför i vintras in en förnyad ansökan om examensrätt för alla tre inriktningarna samt för ämneslärare i matematik där beslut väntas den 21 juni.