Strategisk Arkitektur

Ja till ny stadsdel i landets känsligaste stad – hur gick det till?

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 13:44 CEST

Sigtuna är en historisk plats med väl pålästa och medvetna medborgare som nyligen haft folkomröstning om en ny stadsdel. Detta har ställt alldeles särskilda krav på hur stadsutvecklingsprocessen har drivits. Strategisk Arkitektur har utformat och drivit denna visions- och dialogprocess på uppdrag av NCC tillsammans med Sigtuna kommun.

58 procent av rösterna sa ja till förslaget som innebär en unik visions- och dialogstyrd stadsplaneringsprocess av Norra Sigtuna stad. Med 3506 röstande i rådslaget blev valdeltagandet 45 procent vilket är något mer än vanligt vid lokala omröstningar. Röstberättigade var boende i Sigtuna från 16 år och uppåt.

– Strategisk Arkitekturs visionsstyrda process har gett en helt ny spelplan för stadsutveckling. Nog för att jag alltid tror på det vi gör, men den här gången känns det meningsfullt på ett helt annat plan. Jag är rörd, stolt och hedrad. Det här är en historisk dag för hela NCC, säger Kim Hultén, projektchef på NCC Boende.

Den visionsstyrda processen har pågått i två år och består av två delar, medborgardialog och vision. Visionen för Norra Sigtuna stad har utvecklats i ett unikt samspel mellan Sigtunas medborgare, kommun och NCC. Resultatet har växt fram genom ett flertal välbesökta medborgardialoger, informationstillfällen och workshops som Strategisk Arkitektur ansvarat för. En pedagogisk utställning sammanfattade och förtydligade visionens innehåll.

– Den traditionella planprocessen är snårig, trög och överklagas idag som regel. Resultatet är ofta långa processer där resultatet blir urvattnande stadslösningar. Vägen framåt, inte bara i Sigtuna utan överallt, är att våga föra en äkta och öppen dialog med medborgaren. Den måste börja i ett tidigt skede och parallellt med detta måste vi forma en tydlig vision som alla parter kan följa och känna igen sig i under arbetets gång, säger Göran Ekeroth, partner och kundansvarig arkitekt på Strategisk Arkitektur.

– Städer utvecklar man inte på kammaren, det här är det högsta betyg vår visionsstyrda stadsutvecklingsprocess kan få. Dialogen med alla lokala föreningar, aktörer och inte minst medborgarna själva har varit omfattande och deras idéer kring utveckling och behov för staden Sigtuna har hela tiden legat till grund för det framröstade förslaget. Visionen för staden måste vara svaret på dialogen säger Jan Ytterborn, projektansvarig arkitekt, Strategisk Arkitektur.

Stadsdelen Norra Sigtuna stad blir en förlängning av Sigtuna norrut. Den nya stadsdelen ska ge Sigtuna möjlighet att växa tillsammans med näringsliv, invånare och natur. Byggstart är planerad till mitten 2015.

För ytterligare information kontakta:

Göran Ekeroth, Partner, Strategisk Arkitektur 08-568 176 08

Jan Ytterborn, Projektansvarig arkitekt, Strategisk Arkitektur, 08-568 176 14


Strategisk Arkitektur i Stockholm är privatägt och startades 1991. Med 65 medarbetare är bolaget idag ett av landets tongivande arkitektkontor. Sedan starten har värdeskapande för kunden varit central för verksamheten, genom fem affärsområden som spänner från inredningsdesign till visionsstyrd stadsutveckling. Exempel på aktuella profilprojekt är prisbelönta Kungsbrohuset, nya huvudkontor för Nordea och Skanska samt utveckling av Västra Ursvik och Norra Sigtuna stad.


www.strategiskarkitektur.se