Länsstyrelsen i Östergötlands län

Ja till ökad produktion vid Agroetanol

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 13:22 CET

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland har gett tillstånd för utökad produktion vid Lantmännen Agroetanol AB i Norrköping. För att få tillstånd att öka produktionen har bolaget bland annat åtagit sig att förbättra reningsutrustningen för luktande ämnen. Man ska också bygga en högre skorsten och placera skorstenen längre bort från det närmaste bostadsområdet, Lindö.

Tillståndet innebär att bolaget får öka sin produktion av etanol från dagens 55 000 m3 till 250 000 m3. Foderproduktionen får öka från 50 000 ton till 250 000 ton. Bolaget kommer också att bygga en egen reningsanläggning för processavloppsvatten. Miljöprövnings-delegationen har fattat beslutet om tillstånd mot bakgrund av miljöbalkens krav och gällande miljömål.

- Produktion av drivmedelsetanol är viktig som ett led på vägen till ett hållbart samhälle med begränsad klimatpåverkan, säger miljövårdsdirektör Jan Hällgren. Men själva produktionen måste också miljöanpassas. De krav som ställs på Lantmännen Agroetanol AB syftar till att störningarna från verksamheten ska bli så små som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Tillståndet ger bolaget möjlighet att direkt öka sin produktion till 60 000 m3 etanol och 55 000 ton foder. För att få öka produktionen ytterligare krävs att den nya reningsutrustningen för utsläpp till luft och vatten har tagits i drift.

För ytterligare information kontakta:
Miljövårdsdirektör Jan Hällgren, tfn 013-19 63 35
Byrådirektör Åsa Hedmark, tfn 013-19 63 45