Riksdagen

Ja till slopad arvsbeskattning av make och sambo

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 19:00 CET

Skatteutskottets majoritet har idag gett sitt stöd till regeringens förslag om att arvsbeskattningen mellan makar och sambor ska slopas från och med den 1 januari 2004.

De nya reglerna kommer att gälla vid dödsfall som inträffar efter den 31 december 2003.

De borgerliga partierna vill att reglerna ska gälla retroaktivt från och med den 1 juli 2003. Centerpartiet anser dessutom att arvs- och gåvoskatten i skatteklass 1 ska slopas.

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 17 december

Förarbeten: Skatteutskottets betänkande 2003/04:SkU7 och regeringens proposition 2003/04:15

För mer information kontakta Peder Brynolf, föredragande i skatteutskottet, på telefonnummer 08-786 46 42

Ingeborg Granlund
Press- och informationskansliet, tfn 08-786 57 38/ 020-349 000