Livsmedelsverket

Jägare kan sälja vilt direkt till konsument, butik eller restaurang

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 11:10 CEST

Livsmedelsverket har skrivit en vägledning om hur kontrollmyndigheterna kan tolka och tillämpa undantagsbestämmelser om viltkött. Det ger möjlighet till viss försäljning av vilt och kött av vilt, som inte är kontrollerat av veterinär.


Vilt

Undantaget gäller bara små volymer. Med små volymer menas upp till 25 älgar, 75-100 hjortar, 250 rådjur eller 10 000 småvilt.
Butikerna och restaurangerna måste vara godkända för att hantera djur med päls och fjädrar.
Leveranser av hjortar i hägn, björn och vildsvin som inte har förklarats fria från tuberkulos måste dock gå via en godkänd vilthanteringsanläggning.
Kött av vilt

En jägare kan också leverera kött av vilt men i betydligt mindre mängder. I detta fall ligger nivåerna i storleksordningen kött från 1 älg eller 10 rådjur per år. För kött från småvilt är gränsen satt till 1000 småvilt per år.
Den 25-falt lägre mängden (jämfört med mängden vilt med päls på) kan motiveras utifrån ett riskperspektiv eftersom jägaren i detta fall själv slaktar upp och styckar viltet i sin privatbostad/ladugård/garage/slaktbod. Verksamheten behöver inte vara godkänd eller registrerad så länge jägaren inte levererar mer än små mängder kött av vilt till konsumenter eller butiker och restauranger.Vägledning: Jägarens direkta leveranser av små mängder vilt och kött av vilt
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelskontroll/vagledningar/jagarens_leveranser_av_sma_mangder_vilt.pdfYtterligare upplysningar:
Nils Hällegard, statsinspektör: 018-17 55 05