Naturskyddsföreningen

Jägarna laddar om för licensjakt på lo

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 10:00 CET

Idag är sista dagen för 2011 års licensjakt på varg. Den tjugonde och sista vargen, tilldelningen i Västmanland, har gäckat jägarna under hela jaktperioden och behöver bara hålla sig undan en dag till. Men många jägare har redan siktet inställt på nästa jakt: idag väntas Naturvårdsverket komma med besked om hur många lodjur som eventuellt ska skjutas i år.

- Jag hoppas att Naturvårdsverket fattar beslutet att inte tillåta någon licensjakt på lo 2011. Det finns inget utrymme för sådan jakt med tanke på att lodjuren blir allt färre i landet, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Totalt har 211 säkra föryngringar, alltså lokattungar, kunnat säkerställas i inventeringarna som bland annat Viltskadecenter gjort inför årets jaktbeslut. Det är en nedgång med 25 procent sedan förra året och det lägsta resultatet sedan åren 2003-2004. Idag finns omkring 1250 lodjur vilket är en kraftig minskning, bara för några år sedan bestod stammen av runt 2000 individer.

Enligt riksdagsbeslutet om rovdjurspolitiken ska miniminivån för lostammens föryngring ligga på 300 ungar varje år. Tillfälligt kan föryngringen tillåtas minska till 250 lokattungar under förutsättning att spridningen fortsätter i södra Sverige och att stammens bevarandestatus inte påverkas negativt på lång sikt. Trots att antalet ungar nått upp till rikdagens mål på 300 endast en enda gång de senaste tio åren har licensjaktstilldelningen och avskjutningen tillåtits öka hela tiden.

- Efter den beklämmande licensjakten på varg riskerar nu även lostammen att drabbas. Anledningen är återigen att regeringen sätter jägarnas intressen före naturvårdens. Ett motiv är att lodjuren tar rådjur, men varför skulle jägarna ha större rätt till rådjuren än vad lodjuren har? frågar Mikael Karlsson.

Utanför renskötselområdet gör lodjuren endast begränsad skada. Enstaka hundar angrips men i nio fall av tio sker det i samband med att lodjuret jagas av hund under jakt.
- Undersökningar visar att en klar majoritet av svenskarna i områden med lodjur tycker om att de finns. Riksdagen har lagt fast en miniminivå för föryngring och en ännu lägre nivå i undantagsfall. Just nu är läget ännu sämre. Då vore det orimligt att tillåta jakt, säger Mikael Karlsson.

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28
louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00