Kristinehamns kommun

Jämförelse mellan kommunernas LSS-verksamhet inom Mellannyckeln

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 08:03 CET

Mellannyckelns senaste jämförelse rör kommunernas handikappomsorg. Måtten som jämförts är kostnader och insatser för LSS (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade), rättsäkerhet, brukarnas självbestämmande, tillgänglighet i form av information via webb och trycksaker, servicenivå via telefon och e-post samt verkställighetstid.

Kristinehamn har i jämförelse med Mellannyckelns övriga kommuner totalt sett den lägsta kostnaden för LSS-verksamhet. Även för respektive LSS-verksamhet uppvisar Kristinehamn överlag lägre kostnader än flertalet av Mellannyckelns kommuner.

En jämförelse mellan kommunernas verkställighetstider för beslut om bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet och kontaktperson har genomförts. Verkställighetstiden definieras som tiden mellan att ett beslut börjar gälla till dess att verkställighet sker. Kristinehamn har längre verkställighetstider av beslut om daglig verksamhet och kontaktperson än nätverkets övriga kommuner.

Kristinehamns servicenivå har, i jämförelse med tidigare mätning, förbättrats både vad gäller telefontillgänglighet och svarstider på e-postfrågor.

För mer information kontakta utredare Eva-Lena Segerud på tfn 0550-881 70.

- - -

Fakta om Mellannyckeln: Nätverket Mellannyckeln är ett av 27 nätverk som ingår i det treåriga nationella Jämförelseprojektet som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Rapporten är nätverkets fjärde inom jämförelseprojektet. Ingående kommuner är: Lindesberg, Mariestad, Kristinehamn, Köping, Ludvika, Katrineholm, Sala, Finspång, Flen, Avesta och Mora.

Mer information om Mellannyckeln finns på www.jamforelse.se