Fackförbundet ST

Jämförelse mellan universitet: Doktoranders arbetssituation

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2003 11:45 CET

ST har med stöd av TCO gjort en kartläggning av doktoranders arbets- och livssituation. Nu presenteras en särredovisning och jämförelse mellan universiteten i Göteborg, Lund, Uppsala, Örebro, Umeå och Luleå. Hämta hela jämförelsen från www.st.org!

Allt fler studenter väljer att bli forskarstuderande, i vardagligt tal även kallade doktorander. Sedan början av 1990-talet har antalet nyantagna forskarstuderande ökat med ungefär 35 procent. I dag är drygt 18 500 aktiva vid landets forskarutbildningar. 2 200 forskarstuderande vid landets universitet och högskolor har tillfrågats, varav drygt 1 200 har svarat.
- Hela 46 procent av doktoranderna vid Örebro universitet har funderat på att hoppa av sina forskarstudier. Bäst är siffran för Lund: 37 procent.
- Så många som 64 procent av doktoranderna vid Göteborgs och Uppsala universitet är oroliga över att inte få jobb. Doktoranderna vid Luleå tekniska universitet oroar sig minst: motsvarande siffra är 47 procent.
- Vid Örebro universitet, som har inriktat sig på demokratifrågor, uppger hela 53 procent att kritiska personer inte får någon form av belöning från ledningen. Situationen är ”bäst” i Umeå, där motsvarande siffra är 36 procent.
- Hur många av doktoranderna har känt sig illa behandlade under sin forskarutbildning? 14 procent svarar ja i Göteborg. Lägst andel, nio procent, är det i Uppsala och Luleå.
- På frågan om man råkat ut för ovälkomna sexuella anspelningar eller handlingar svarar 12 procent ja i Göteborg. Lägst andel, två procent, är det i Uppsala.
- Hela 24 procent har väntat med att skaffa barn p g a forskarstudierna i Göteborg. Lägst andel, sju procent, är det i Luleå.

Hämta hela jämförelsen från www.st.org eller www.tco.se!

För mer information, välkommen att kontakta:
- Ing-Marie Nilsson, ordförande i ST inom högskolor och universitet, tel 070-536 49 90
- Ulf Andréasson, forskarstuderande och TCO-utredare, tel 070-480 11 10
- Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, tel 070-314 52 73

ST – fackförbundet för oss som har valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag.
ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, statsunderstödda stiftelser och försäkringskassor. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Ny hemsida: www.st.org