Tieto Sweden AB

Jämförelsesiffror för 2005 för TietoEnators nya affärsområden

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 09:37 CEST

TietoEnator Abp Börsanmälan 6.4.2006 Kl 10.30 EET

I slutet av 2005 meddelade TietoEnator att bolaget skulle omorganisera några av sina affärsområden. Förändringen av organsationsstrukturen trädde i kraft den första januari 2006. Forest och Energy, som tidigare ingick i affärsområdet Production & Logistics, bildar sedan årsskiftet ett eget affärsområde kallat Forest & Energy. De återstående branschverksamheterna inom Production & Logistics, Manufacturing och Retail, bildar ett nytt affärsområde tillsammans med Government kallat Government, Manufacturing & Retail. Nettoomsättningen för Forest & Energy uppgick år 2005 till 160,4 miljoner euro och affärsområdet hade i slutet av året 1279 heltidsanställda. Government, Manufacturing & Retail hade förra året en nettoomsättning på 238,8 miljoner euro och antalet anställda i slutet av året uppgick till 1 996.

Utöver förändringen i affärsområdenas organisationsstruktur, förstärktes koncernens center för digitaliserade självbetjäningstjänster, Digital Innovations, genom att ta över ansvaret för affärsprocess- och integrationstjänster samt för en ny generation Contact Center-tjänster. Dessa interna förflyttningar omfattade totalt cirka 295 anställda på Banking & Insurance, Telecom & Media och Processing & Network. Digital Innovations har idag cirka 590 anställda. I koncernens externa rapportering fördelas Digital Innovations finansiella siffror lika på de vertikala affärsområdena. Förändringarna påverkar därmed den finansiella historiken för samtliga affärsområden utom Personec Group.

I början av 2006 etablerade TietoEnator också två nya koncernövergripande enheter, Strategic Customer Operations och Operational Excellence. Strategic Customer Operations innefattar Strategic Customer Programme, Strategic Offering, Strategic Marketing och Executive Advisors. Operational Excellence ansvarar för global sourcing, processutveckling, hantering av inköp och leverantörsrelationer, teknisk infrastruktur och applikationer, samt central administration. Den finansiella rapporteringen för dessa funktioner ligger tillsammans med CEO's Office i Group Operations, utanför affärsområdenas rapportering.

TietoEnator började tillämpa IFRIC 4, International Financial Reporting Interpretations Committee's tolkning av IAS 17 (Leases) i början av 2006. IFRIC 4 fastställer huruvida en viss del av ett outsourcingkontrakt skall behandlas som leasing mellan kund och IT-tjänstleverantör. TietoEnator har även tillämpat IFRIC 4 retroaktivt för 2005. Detta innebär att TietoEnators nettoomsättning för 2005 minskar med 5.0 miljoner euro och att avskrivningarna i Processing & Network minskar med 4.6 miljoner euro. Påverkan på rörelseresultat och finansiella intäkter är obetydlig. Det föreligger inte heller någon påverkan på vinst per aktie.

2005 års rapportering på affärsområdesnivå, har justerats för ovan nämnda förändringar. TietoEnators delårsrapport för första kvartalet upprättas i enlighet med den nya organisationsstrukturen och tar hänsyn till samtliga av dessa förändringar. Kvartalshistoriken för de nya affärsområdena är tillgänglig på koncerens hemsida www.tietoenator.com/Investors/2006organization

För ytterligare information, kontakta:
Päivi Lindqvist, SVP, Communications and IR, TietoEnator,
tel. +358 9 8626 3276, +358 40 708 5351, paivi.lindqvist@tietoenator.com.

Paula Liimatta, Manager, Investor relations, TietoEnator, tel. +358 9 8626 3113,
+358 40 580 3521, paula.liimatta@tietoenator.com.

TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Stockholmsbörsen
Centrala media