Femklövern i Skåne

Jämlik vård – Mer HBTQ-utbildning i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2014 07:10 CEST

Det behövs mer utbildning av Region Skånes anställda för att man ska leva upp till den likabehandlingspolicy som regionen fattat beslut om. Det har under ett par års tid funnit pengar avsatta för att HBT-utbildningar i RFSLs regi, men endast två vårdenheter i Skåne har gjort detta. Delvis på grund av att utbildningen är dyr men också för att väntetiderna är långa hos RFSL Sverige.

– Alla människor ska känna trygghet när man besöker den skånska vården oavsett sexuell läggning eller könsmässig identitet. Oavsett om man bor i Broby eller i Helsingborg så ska man känna att man får ett bra bemötande från vården, säger Gilbert Tribo.

Nu ska Region Skåne ta fram en egen utbildning tillsammans med RFSLs lokala förening i Skåne. Ett liknande koncept finns redan inom Malmö stad vilka också kommer vara en samarbetspart under pilotperioden. Under 2014 kommer två-fyra vårdenheter i Skåne att ingå i ett utvecklingsprojekt där utbildningen ska utformas. Målet är att tio vårdenheter runt om i Skåne ska ha genomgått utbildningen fram till sommaren 2015.

– Man måste förstå att kunskapen bland många människor kring HBTQ-frågor är begränsad och därför är utbildning på bred front en nödvändighet. Detta är ett viktigt sätt att öka toleransen i stort i Skåne, säger Gilbert Tribo.

Mer information och kommentarer:
Gilbert Tribo (FP)
Regionråd och ordf närsjukvårdsberedningen
Tel: 0768-87 03 07

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne