Jämställdhetsombudsmannen, JämO

JämO lämnar rapport om skärpta lönekartläggningsbestämmelser till regeringen

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 13:07 CEST

JämO har på regeringens uppdrag sammanställt sina erfarenheter av de skärpta krav på kartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner som fördes in i jämställdhetslagen i januari 2001. I rapporten redogörs för JämOs erfarenheter av granskningar och utbildningsinsatser hos cirka 600 arbetsgivare sedan lagskärpningen trädde i kraft.

I rapporten konstateras att kraven på lönekartläggningar ännu inte fått någon avläsbar effekt på löneskillnaderna mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden som helhet.
Enskilda arbetsgivare som lagt ner ett gediget arbete och visat intresse för lönekartläggningsarbetet har dock framgångsrikt hittat, och genomfört eller planerar för justeringar av osakliga eller oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män.

Dessa exempel visar, enligt JämOs uppfattning, att lagens utformning och de metoder som finns tillgängliga för att genomföra lönekartläggningar är användbara för att hitta och åtgärda osakliga löneskillnader som beror på kön. Men innan några större effekter på lönestrukturen kan förväntas måste lagens tillämpning bli bättre.
JämO anser att det framför allt är arbetsgivarna, men även de berörda fackförbunden, som måste tillägna sig bättre kunskaper om och lägga ner ett större engagemang i lönekartläggningsarbetet.
JämO Claes Borgström redogör närmare för slutsatserna i rapporten i en artikel på DN Debatt i dag.

Rapporten består av en huvuddel med JämOs erfarenheter och kommentarer till lagskärpningens effekter så här långt. I bilagedelen ingår bland annat en sammanställning av en enkät genomförd av Sifo bland de 500 privata arbetsgivare som JämO granskade 2002, och en intervju med fyra arbetsgivare som diskuterar lönekartläggningsbestämmelserna i relation till lönebildningen i stort.

Rapporten kan laddas ner från JämOs webbsida: www.jamombud.se
Den kan också beställas i pappersform från myndigheten via e-post: order@jamombud.se


Frågor besvaras av pressekreterare Josefin Brink på tel. 08-440 10 77 eller 070-582 16 81
E-postfrågor skickas till: media@jamombud.se