Sveriges Radio

JämO och SR i projekt för fler kvinnliga toppchefer

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 15:14 CEST

Nu går EU- projektet Women to the top - som vill främja att kvinnor når högre positioner i näringslivet - från ord till handling. Idag hålls det första seminariet om ledarskap och kvinnor som bortglömd resurs, och där är Sveriges Radio (SR) med som ett av femton utvalda företag.
- SR har varit bra på att få fram kvinnliga chefer och vi behöver SR:s kunskaper och erfarenheter, säger projektledaren Marie Trollvik från JämO, myndigheten som driver frågan i Sverige.
- Jämställdhetsfrågor är en färskvara som konstant måste underhållas säger Per Thorsell, SR:s personaldirektör. Projektet ger oss en möjlighet att utvecklas på områden där vi har sämre könsfördelning - inom administration och teknik.

Sveriges Radio har lyckats bra med att utse kvinnliga chefer, framför allt på redaktionerna. Kanske beror det på att journalistiken har blivit ett könsneutralt yrke. Men framför allt hävdar personaldirektören Per Thorsell att det beror på att det funnits en vilja och ett engagemang för jämställdhet från toppen. Först via Ove Joanson som VD och sedan via Lisa Söderberg som själv, som kvinnlig VD, gav positiva signaler. Dessutom menar han att SR måste leva som det lär, som ett public service-företag är mångfald ett viktigt begrepp.

- Företaget måste spegla samhällets olika delar, inte bara i programutbudet, säger han.

Det är även bland annat därför SR deltar i projektet, för att arbeta med områden där könsfördelningen är sämre. Inom det administrativa området finns många kvinnliga mellanchefer, men de når inte högsta toppen, glastaket sätter stopp. Samma är det inom teknikområdet. Där lyser kvinnornas frånvaro starkast. För W2T har SR valt adepter från det administrativa området.

Programmet Women to the top (W2T) inleddes i slutet av förra året och löper under 15 månader. Parallellt genomförs det med partners i Danmark, Estland och Grekland. Medlen är kunskapsspridning, metodutveckling och nätverksbyggande. I Sverige har två mentorer och två adepter från varje företag utsetts och de matchas sedan ihop med kandidater från andra företag. Efter dagens inledande seminarium kommer varje land att ha ett höstseminarium om metoder för förändring. Projektet avslutas sedan i januari 2005 med en internationell konferens i Sverige för att summera lärdomarna och sprida erfarenheterna till en större publik

Enligt Marie Trollvik har de flesta företag som deltar i W2T redan policys och program för att få fram kvinnor som chefer, men de tycker ofta att arbetet går för långsamt. Projektet ska då fungera som ett sätt att påskynda processen, tränga in med frågan på olika beslutsnivåer och skapa engagemang i ledningsgrupper.

- Vi vill framför allt föra ut forskningsresultat och öka medvetenheten i företag om hur det ser ut på området. Kunskaper som sedan påverkar de som rekryterar eller befordrar människor, säger Marie Trollvik. Idag är den osynliga normen för ledarskap män.

En överraskande lärdom som Marie Trollvik menar att de flesta som jobbar med projektet har upplevt är att det i Sverige delvis är svårare att jobba med jämställdhet. Det blir mycket snack och liten verkstad. Eftersom Sverige anses som jämställt kan de flesta politiker och företagsledare retoriken och lite händer i praktiken.

Läs mer om Women to the top på www.women2top.net eller på JämO:s hemsida www.jamombud.se.

För mer information, kontakta:
1) Ingela Ekblom (mångfaldssamordnare på programenheten, SR) på 0706-40 70 26 eller ingela.ekblom@sr.se eller

2) Marie Trollvik (projektledare på JämO) på 0708-74 12 29 eller på marie.trollvik@jamombud.se.