Jämställdhetsombudsmannen, JämO

JämO stämmer i AD: Arbetsgivare avbröt gravid kvinnas provanställning

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 10:00 CEST

Jämställdhetsombudsmannen, JämO, har lämnat in en stämningsansökan om könsdiskriminering till arbetsdomstolen mot en butik i Stockholmstrakten. JämO företräder en kvinna vars provanställning avbröts sedan arbetsgivaren fått veta att hon väntade barn. JämO begär drygt 215 000 kr i skadestånd till kvinnan, 200 000 för kränkningen och resten för förlorad inkomst.

I september förra året inledde kvinnan sitt arbete i en butik i Stockholmstrakten. Enligt anställningsavtalet gällde anställningen tills vidare med en inledande provanställning på sex månader. Efter tre månader talade kvinnan om för arbetsgivaren att hon var gravid. En vecka senare meddelade arbetsgivaren henne att provanställningen skulle upphöra omgående.

Kvinnan vände sig till sitt fackförbund och gjorde samtidigt anmälan till JämO. Hon säger att arbetsgivaren vid samtalet talade om att graviditeten var orsaken till att hon inte fick arbeta kvar. Hon hade inte fått några klagomål på sitt arbete. Arbetsgivaren hävdar att anställningen avslutades för att han inte var nöjd med hennes arbete.

- Lagen är mycket klar på den här punkten: missgynnande som på något sätt har samband med graviditet är direkt diskriminering, säger ställföreträdande JämO Pia Engström Lindgren. Det är inte ovanligt att uppgift står mot uppgift. Nu får AD avgöra frågan.

JämO har utan framgång försökt få till stånd en frivillig överenskommelse.

Frågor besvaras av jurist Luca Nesi, tel 08-440 10 69 eller informatör Raija Lounavaara, 08-440 10 80.