Synskadades Riksförbund SRF

Jämställ vita käppen med stopplikt

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 17:21 CEST

Till Riksdagens ledamöter: Utsätt oss inte för onödig fara - jämställ vita käppen med stopplikt

Vi synskadade är oskyddade i trafiken. Trafikmiljön har hårdnat och respekten för trafikregler har minskat. Stressen ökar och alla ska fram först.

Vem som helst förstår att det under sådana förhållanden är riskfyllt att gå över en gata.

Vägverkets lösning att ögonkontakten mellan bilister och fotgängare ska lösa problemen är kanske en bra lösning för de flesta, men inte för synskadade! För oss finns det inte något säkrare ställe att passera en gata än vid ett övergångsställe som har både ljus- och ljudreglering.

Vi förstår att det inte kan finnas övergångsställen överallt, därför måste det bli så att den vita käppen ersätter den ögonkontakt andra kan ta med andra trafikanter.

Den vita käppens ställning i trafiken måste förtydligas och förstärkas. Vårt liv och vår säkerhet beror på samhällsplaneringen och trafikreglerna. Vi uppmanar er att besluta att vita käppen i trafiken jämställs med stopptecken när en synskadad går över gatan.

Med vänlig hälsning
Synskadades Riksförbunds förbundsstämma
Almåsa 5 September 2003

Jan Wiklund
Synskadades Riksförbund
122 88 Enskede
tel 08-39 92 98