Norrbottens läns landsting

Jämställd vård - mål för landstinget

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 14:56 CEST

Kvinnor har sämre tillgång än män till en rad olika vårdformer, och drabbas oftare av kvalitetsbrister och problem i vården. Men även män drabbas av bristande jämställdhet.

Svenska kvinnor lever i genomsnitt 4,6 år längre än män, men de är mer sjuka och söker oftare vård än männen. Fler kvinnor än män drabbas av problem i vården. Det kan tyda på att mannen är norm och att vården i mindre grad är anpassad efter kvinnors behov.
Det här visar en ny kunskapsöversikt från Sveriges Kommuner och Landsting, som presenterades vid en konferens igår. Studien kommer att användas i landsting och regioner för att utveckla vården.
Läs SKL-rapporten

Norrbotten har redan startat

I Norrbotten har arbetet redan startat. Landstinget i Norrbotten har skrivit in i Landstingsplanen att landstinget ska ge en jämlik och jämställd vård, och har också avsatt en miljon för igångsättning av ett brett programarbete.
- Vi behöver arbeta med ett medvetet genusperspektiv i vården, säger landstingsråd Monica Carlsson, som har jämställdhetsfrågorna på sitt bord, och som bevistade gårdagens konferens.

Närmast vidtar planering för ett utvecklingsarbete inom verksamheterna i dessa frågor. Internutbildningar och seminarier kommer att genomföras för att medvetandegöra personal om och hur man kan upptäcka skillnaderna i den egna verksamheten.
- Genom att systematiskt höja kompetensen och lägga ett genusperspektiv på verksamheterna, ökar förutsättningarna för en vård som är jämställd såväl när det gäller tillgång som kvalitet och säkerhet, tillägger Monica Carlsson.


Statistikinsamling pågår

För att få en uppfattning av hur jämställd vården är idag bör insamlig av statistik redovisas uppdelad på kön. Landstinget medverkar under hösten i en nationell studie av könsuppdelad väntetidsstatistik för att kartlägga om det finns skillnader mellan mäns och kvinnors tillgänglighet till vård.

Ytterligare upplysningar:
Landstingsråd Monica Carlsson, tel 0920-843 36, 070-517 80 56
Anneli Granberg, utredare tel 0920-843 33, 070-328 86 81