Simrishamns Moderata Krets

Jämställdhet är bra för tillväxten i Simrishamn

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 07:50 CET

Jämställdhet är bra för tillväxten i Simrishamn

Fi:s framgångar i Simrishamn beror inte på att Simrishamns kommun är mindre jämställt än andra kommuner. Det beror snarare på att Gudrun Schyman råkar bo just i vår kommun, och kan agera draglok på valsedeln. Inte på någon annan plats har man tagit mandat.

Bra och långvarigt genomslag i medierna via två partiledarposter och en väl utvecklad retorik har skapat en plattform att arbeta utifrån. Det är skickligt gjort och inger respekt. Tendensen blir tydligare för varje val.  Vi röstar i större utsträckning på person. 

Jag tycker det är lite trist att Gudrun Schyman passar på i TV på att ge kommunen en känga och menar att här råder brist på jämställdhet och att besluten i kommunen fattas av ”gubbar” i slutna rum. Den typen av osanna uttalande skadar kommunen, och leder inte debatten framåt. Att framställa Simrishamn som en dålig kommun på jämställdhet, anställningstrygget och demokrati är olyckligt. Jag skulle uppskatta om vi alla, lite oftare lyfte fram det vi faktiskt gör som är bra på dessa områden. Vi blev för ett par veckor sedan utsedd till bästa kommun på e-demokrati, av 52 sydsvenska kommuner. Ett modernt sätt att kommunicera, som ger goda möjligheter att påverka aktuella beslut.         

I ambitionen att bli ännu bättre på jämställdhet, finns det inga motsättningar. Omotiverade löneskillnader kan aldrig försvaras. Jag delar fullt ut uppfattningen att det vore bra om deltidsarbetande kvinnor och män yrkesarbetade mer. Inte bara utifrån jämställdhet, utan även för försörjning, framtida pension, tillväxt och skatteunderlag. Vi har den ambitionen och strävar i kommunen efter att skapa fler heltidstjänster. Därför kommer vi under året se om vi kan hitta formerna för en vikariepool, som sträcker sig över förvaltningsgränserna och tillgodoser hela kommunens behov. Fler småföretag inom exempelvis hemtjänstens område skulle med säkerhet också leda till fler heltidstjänster, och dessutom ytterligare service åt våra gamla.    

Jag kan förstå att Fi söker en motståndare i sin hjärtefråga, för att visa att partiet behövs. Men i jämställdhetsfrågan finns inga skilda uppfattningar. Simrishamns kommun har aktivt jobbat med jämställdhet i flera år.  Senaste året har vi bedrivit ett framgångsrikt jämställdhetsarbete på barn och utbildningsförvaltningen. Genuspedagoger har jobbat heltid med att sprida information och kunskap inom förvaltningen. Nu går vi vidare och i dagarna ansöker vi om medel (minst 1 miljon kronor), från Alliansregeringens jämställdhetssatsning,  för att sprida kunskap och erfarenhet i övriga kommunala förvaltningar.     

Fi, vill göra Simrishamn kommun till sitt skyltfönster. Gärna det, vi är många som gärna visar gärna upp vår fina kommun, sim vi är stolta över. Väljarna har dock inte gett klartecken för att Simrishamn ska bli en experimentverkstad för Fi: s politik. Generell arbetstidförkortning, 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, kommunalt veto mot friskolor, förstatligande av  grundskolan är exempel på Fi-krav som jag inte kan ställa upp på, men i frågan om jämställdhet, där drar vi åt samma håll.

 

Anders Johnsson (M)

Kommunalråd i Simrishamn.