ESBRI

Jämställdhet – för bättre business

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 07:21 CET

Jeaneth Johansson och Aija Voitkane, Luleå tekniska universitet

Sverige når topplaceringar när världens mest jämställda länder rankas, och regeringen har slagit fast att jämställdhet är avgörande för hur man fattar beslut och tilldelar resurser. Men hur ser det ut i våra företag? Är de jämställda? Borde de vara det? Och i så fall varför? Under Estradföreläsningen 21 november berättar forskarna Jeaneth Johansson och Aija Voitkane varför jämställdhet är bra för affärerna.

Alla vet att jämställdhet är bra, men få vet att det också är bra för affärerna. Forskning visar att jämställdhet i näringslivet har goda effekter på lönsamhet, hållbarhet och tillväxt. Men hur går vi från krystade formuleringar i en plan, till att få jämställdhet att bli en självklar del av verksamheten?

Vi behöver integrera jämställdhet i affärsmodellen, menar Jeaneth Johansson och Aija  Voitkane, Luleå tekniska universitet. Under föreläsningen kommer de att prata om vad jämställdhetsintegrerade affärsmodeller egentligen innebär, och vilka möjligheter och hinder de medför.

Konceptet ”affärsmodell” kan vara svårt att greppa, det är komplext och innefattar många olika komponenter. Forskarna kommer att bena ut begreppen och ge konkreta tips på hur företag och organisationer kan arbeta med jämställdhet för att uppnå hållbar utveckling.

Föreläsningen är en del av Global Entrepreneurship Week (GEW), en global manifestation för entreprenörskap som i år innefattar 165 länder. ESBRI är värd för GEW Sverige.

Om föreläsarna
Jeaneth Johansson är biträdande professor i entreprenörskap och innovation på Luleå tekniska universitet. Hon forskar om finansiell bedömning, resurshantering och affärsmodeller.
Aija Voitkane är doktorand vid Luleå tekniska universitet. Hennes avhandlingsprojekt handlar om att synliggöra genusstrukturer i offentliga finansiärers finansiella bedömningar och beslut.

Tid: 21 november 2016, 15.00–17.00
Plats: Bryggarsalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm


Mer om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning
Kontakt och anmälan: Åse Karlén, ase.karlen@esbri.se, 070-799 46 27

Föreläsningen ingår i Estrad, en öppen föreläsningsserie där svenska och utländska forskare presenterar aktuella resultat för en blandad publik. Alla Estradföreläsningar sänds live via Youtube och läggs ut som webb-tv efteråt. På www.esbri.se/webb-tv finns över 80 föreläsningar och en mängd andra filmklipp.

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se