Umeå kommun

Jämställdhet i skolornas omklädningsrum

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2015 11:17 CET

Umeå kommun har inventerat hur skolornas omklädningsrum, duschar och toaletter upplevs och används. För att dessa ska upplevas trygga och jämställda behövs bland annat riktlinjer för utformning, eliminering av ljud och se över hur ofta det ska städas.


För att hygienrummen i skolor ska upplevas rena, fräscha och trygga behöver de som ansvarar för lokalen, de som bedriver verksamhet i lokalen och de som utför lokalvården göra gemensam sak. Förutom att skapa riktlinjer för utformning av hygienrum vid renovering och nybyggnad behöver även andra faktorer ses över. Bland annat måste man se till att ljud inte tränger in eller ut, minska insynen med skärmväggar och se över hur ofta det ska städas. På så sätt skapas en ökad trygghet och en bättre jämställdhet.

Inventering genomförd i skolor
Umeå kommun har inventerat hur hygienrum i skolan, det vill säga toaletter, omklädningsrum och duschar upplevs och används. Syftet är att ta reda på hur elever och personal upplever hygienrummen på skolan och deras tankar kring möjliga förbättringar.

Synpunkter har inhämtats från elever, rektorer, pedagoger, lokalvårdare, skolsköterskor och vaktmästare. Besök för samtal och rundvandring har skett vid en F-9 skola, en F-6 skola, två 7-9 skolor och en gymnasieskola. Både nyproducerade, äldre renoverade och skolor som står inför renovering är representerade.

Förbättringsförslag ska inarbetas
Tekniska nämnden har godkänt rapporten om hygienrum och har gett Fastighet uppdraget att arbeta in förbättringsförslagen i tekniska anvisningar samt i lokalfunktionsprogrammet för skollokaler som färdigställs under 2015.

Målet med inventeringen är att öka kunskapen inför framtida renoveringar och skapa riktlinjer för hur bra hygienrum ska utformas så att de är tillgängliga och inbjuder till besök.


Kontakt
Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29, 070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Christina Lundgren
Umeå kommun
Fastighet
090-16 23 43
070-338 03 57
christina.lundgren@umea.se