Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Jämställdhet inom kulturen i gemensam satsning

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 10:47 CEST

Regeringen har, i en gemensam satsning från Integrations- och jämställdhetsdepartementet och Kulturdepartementet, beslutat att initiera och stödja jämställdhetsarbete inom scenkonstområdet.

– Vi vill förena engagemang för kultur och jämställdhet. Jämställdhet inom kulturområdet är en angelägenhet för samhället i stort. Vi hoppas att blåslampan, men också de goda exemplen, ska bidra till ökad jämställdhet, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

”Plats på scen”, betänkandet från Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet, visar att det fortfarande är en lång väg att gå innan scenkonstområdet är jämställt. Det finns därför behov av att driva på utvecklingen, både genom fördjupade analyser för att kontinuerligt följa upp och förstärka det arbete som redan pågår, och av att stödja och stimulera ett långsiktigt arbete.

Regeringen uppdrar därför åt Statens kulturråd att, efter samråd med Konstnärsnämnden och Jämställdhetsombudsmannen, göra en fördjupad analys av jämställdheten inom scenkonstområdet. Den ska, förutom att fungera både som temperaturmätare och blåslampa, vara en uppföljning av den kartläggning som finns i ”Plats på scen”. Den ska bland annat belysa Statens kulturråds bidragsfördelning och de yrkesmässiga villkoren för kvinnor och män inom olika konstformer. Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2009. En delrapport ska lämnas senast 31 maj 2008. Regeringen uppdrar vidare åt Statens kulturråd att, efter samråd med Konstnärsnämnden och Jämställdhetsombudsmannen, stödja projekt som långsiktigt verkar för ökad jämställdhet inom scenkonstområdet.

Det stöd som Delegationen för fördelning av statsbidrag till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt fördelar under 2007 utökas med 500 000 kronor för jämställdhetsprojekt inom kulturområdet. Syftet är att stödja pågående jämställdhetsarbete inom sektorn. Regeringen återkommer med ytterligare medel för de kommande två åren.Mer information:
Eva Bergquist, politiskt sakkunnig, tel 08-405 21 66
Matilda Berggren, departementssekr, tel 08-405 1622
Malin Engstedt, pressekreterare, tel 08-405 12 90