Lekebergs Kommun

Jämställdhet och mångfald

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:43 CET

Jämställdhetsarbetet i Lekebergs kommun pågår för fullt. Enligt lag måste kommunen varje år göra en handlingsplan med åtgärder, för att utveckla jämställdheten. Den så kallade jämställdhetsplanen rör föräldraledighet, rekrytering, löner, trakasserier m.m. och genomförs för att förbättra arbetsförhållandena. Arbetet ingår i det vanliga arbetsmiljöarbetet.

Utöver de åtgärder som jämställdhetslagen kräver, pågår ytterligare aktiviteter för att öka jämställdheten. Lekebergs kommun deltar i projektet ”Jämt anställd – ledig ibland”. Det syftar till att fler deltidsarbetande, timanställda eller korttidsanställda ska få en tillsvidareanställning och en möjlighet att arbeta önskad sysselsättningsgrad. Målet är ökad jämställdhet och en effektivare organisation. Idag dominerar kvinnor dessa otrygga anställnings- och försörjningsformer.

Lekebergs kommun arbetar nu med att bryta den uppdelade arbetsmarknaden. -När kommunen behöver anställa ska vi se till att anställa fler män inom barnomsorgen, skolan och vård och omsorg, säger Mattias Gustavsson som är personalchef. -Motiven är att locka ännu fler män till branscherna och kunna erbjuda större valfrihet i vem som ska ge vård och att utvidga barnens könsroller. Lekbergs kommun är nytänkande i fråga om arbetskläder och vill erbjuda detta till fler (kvinnodominerade) yrkesgrupper som traditionellt inte haft tillgång till det. Våra jämställdhetsombud stimulerar och stödjer också arbetet ute i organisationen, säger Mattias.

Kommunen har även kommit igång med mångfaldsarbetet och har nu en handlingsplan för hur det arbetet ska gå till. Under året kommer utbildning ges i hur diskriminering och trakasserier ska undvikas.