Socialdepartementet

Jämställdhet och vetenskap i fokus för en bättre arbetsskadeförsäkring

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 12:40 CEST

För att utveckla arbetsskadeförsäkringen vill regeringen ge särskilda uppdrag för att förbättra tillgången till aktuell vetenskap och för att granska beviljandet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Inspektionen för socialförsäkringen får i uppdrag att utifrån ett jämställdhetsperspektiv identifiera om det finns osakliga skillnader dels i beviljandet, dels i den process som leder fram till beslut om arbetsskada och som därmed medför olika utfall för kvinnor och män.

I uppdraget ingår att även granska de åtgärder som Försäkringskassan har vidtagit i syfte att skapa en lika behandling för kvinnor och män inom arbetsskadeförsäkringen. Uppdraget ska rapporteras till regeringen senast den 31 oktober 2011.

Regeringen avser också ge Statens beredning för medicinsk utvärdering i uppdrag att följa svensk och internationell forskning om relationen arbetsmiljö och sjukdomar. Syftet är att förse Försäkringskassan med kunskapsöversikter för hantering av arbetsskador.


Kontakt:
Karolin A Johansson
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 22 11
076-116 97 59

Amanda Rafter
Pressassistent
08-405 33 71
070-320 38 78