Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv

Jämställdhet viktigaste hållbarhetsfrågan för börsbolagens framgång

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 07:50 CEST

Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv presenterar idag resultatet från en unik undersökning bland vd:ar för bolag noterade på Stockholmsbörsens small, mid och large cap-lista. Undersökningen belyser drivkrafterna för ett mänskligare näringsliv, dvs jämställdhet, mångfald, socialt ansvar samt miljö och klimat, och visar hur börsföretagen ser på dessa för hela samhället helt avgörande hållbarhetsfrågor.

Ikväll meddelas vem som blir 2016 års mottagare av Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv.

­– Vi har genomfört undersökningen för att få en temperaturmätare på hur de tyngsta beslutsfattarna i svenskt näringsliv prioriterar de olika områdena inom ett mänskligare näringsliv, idag och på sikt, säger Carl Forsström, kommunikationsansvarig och styrelsemedlem, Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv.

Jämställdhet viktigaste hållbarhetsfrågan för företagens övergripande framgång idag

Av de olika aspekterna i ett mänskligare näringsliv är det jämställdhet som anses som den viktigaste frågan att arbeta med för alla börsföretags framgång (80 % angav detta). Det är även det område som rankas som viktigast för att rekrytera talanger (82 % angav detta som drivkraft) och som skapar de största ekonomiska fördelarna (48 %).

Prioriteringar över tid

Miljö och klimatfrågan är det hållbarhetsområde som kommer ligga högst upp på företagens agenda om fem år följt av socialt ansvar och mångfald, enbart sex procent av börs vd:arna i undersökningen anger att jämställdhet är den fråga som ligger högst på agendan om fem år.

Storbolagen ser störst potential med alla delarna i ett mänskligare näringsliv

Det är vd:ar på large cap-listan (de största börsbolagen) som anser att det är viktigast för företagets framgång att arbeta mot ett mänskligare näringsliv. De prioriterar nästan alla hållbarhetsområden som lika viktiga för företagets övergripande framgång.

Mer detaljer från undersökningen – bas; alla respondenter

Hur viktigt anser du att följande områden är för ditt bolags övergripande framgång?

 • Jämställdhet: 80 % svarar helt avgörande eller mycket viktigt
 • Socialt ansvar: 78 % svarar helt avgörande eller mycket viktigt
 • Miljö och klimat: 74 % svarar helt avgörande eller mycket viktigt
 • Mångfald: 57 % svarar helt avgörande eller mycket viktigt

Vad är det som påverkar/driver ert företags arbete med de olika frågorna?

De tre viktigaste anledningarna per område presenteras nedan:

 • Miljö och klimat: Samhällsansvar (71 %), kundernas efterfrågan (49 %), ekonomiska fördelar (42 %)
 • Mångfald: Attrahera talanger (69 %), ökad innovationskraft (54 %), samhällsansvar (51 %)
 • Jämställdhet: Attrahera talanger (82 %), ekonomiska fördelar (48 %), ökad innovationskraft (48 %)
 • Social ansvar: Samhällsansvar (82 %), attrahera talanger (57 %), kundernas efterfrågan (29 %)

Av de fyra områdena, vilken fråga kommer ligga högst upp på agendan om fem år?

 • 1.Miljö och klimat (57 %)
 • 2.Socialt ansvar (23 %)
 • 3.Mångfald (14 %)
 • 4.Jämställdhet (6 %)

*Om Undersökningen

Undersökningen genomfördes av opinionsinstitutet Demoskop på uppdrag av Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv med stöd av Ledarna,Sveriges chefsorganisation. Undersökningen genomfördes som en internetenkät, med telefonpåminnelser (där intervjupersonerna kunde välja att svara på frågorna via telefon), under augusti och september 2016. Samtliga vd:ar, 331 stycken, på Nasdaq OMX listor över small, mid och large cap erbjöds att delta i undersökningen, av dessa svarade 65 på undersökningen jämnt fördelade från alla listor. Bland de svarande finns företag från ett stort antal branscher representerade.

Definitioner

I hållbarhets begreppet har vi i denna undersökning definierat följande fyra områden

 • Miljö och klimat
 • Socialt ansvar
 • Jämställdhet (jämställdhet mellan könen)
 • Mångfald (kulturell och etnisk mångfald)

Om Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv

Stiftelsen ska verka för Pontus Schultz vision om ett mänskligare näringsliv - ett näringsliv som utgör en positiv kraft för utveckling i samhället, stimuleras av människans mångfald och respekterar planetens begränsade resurser. Stiftelsens metod bygger på Pontus idéer om det goda samtalet mellan olika perspektiv och positiv uppmärksamhet till de som driver utvecklingen framåt. Genom ett årligt pris och seminarium belönar och belyser stiftelsen initiativ som gör näringslivet mänskligare. Priset ges för betydande insatser inom mångfald, jämställdhet eller hållbarhet i näringslivet.

Stiftelsen grundades som en reaktion efter att Pontus Schultz, chefredaktör på Veckans Affärer förolyckats 2012. Läs mer om stiftelsen på www.pontusschultz.com.