Sveriges Makalösa Föräldrar

Jämställdhetsbonus är som ett slag i ansiktet för ensamföräldrar

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 07:14 CET

Försäkringskassan har i dagarna skickat ut brev till cirka 40 000 föräldrar som har delat lika på föräldrapenningen (minst 60 föräldrapenningdagar var) så att de har möjlighet att söka jämställdhetsbonus (som mest 13 500 kronor). Det är de föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn som har rätt till jämställdhetsbonus, där barnet är född eller adopterad efter den 30 juni 2008.

Bonusen är en jämställdhetsåtgärd tänkt att uppmuntra föräldrar att i högre utsträckning dela på föräldrapenningdagarna och att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Så långt så väl. Föräldrapenningdagarna behöver i allra högsta grad fördelas mer lika; under 2010 togs 76,8 procent ut av kvinnor och 23,2 procent av män.

Men Sveriges Makalösa Föräldrar vill också peka på hur orättvist och snudd på skrattretande denna jämställdhetsåtgärd blir för ensamföräldrar. Det är naturligtvis bra om det finns två föräldrar som sköter om barnen, i ett gemensamt hushåll, men om någon ska belönas så är det väl ändå den ensamme föräldern som jobbar, handlar mat, lagat mat, städar, tvättar, skjutsar runt m.m. samtidigt som hon eller han också är ensam om att betala alla räkningar och utgifter.

-         Egentligen handlar det inte ens om att ge någon bonus till föräldrar. Det handlar om att förebygga de allt mer ökande orättvisorna och den allt mer ökande barnfattigdomen, konstaterar generalsekreterare Sophia Lövgren. När vi nu konstaterat att ensamföräldrar är den grupp som drabbats hårdast av fattigdom och social utestängning så är det mer än rimligt att det också utbetalas någon form av extra barnbidrag för just enföräldershushåll som endast har en inkomst.

Sveriges Makalösa Föräldrar vill också påpeka att det är tydligt att diskriminering i arbetslivet ofta drabbar just ensamföräldern, som är ensam om att bl.a. VABba. Alla åtgärder för en mer jämställd arbetsmarknad borde därför också inbegripa ensamföräldrarna.

-         Som i tidigare situationer kan jag konstatera att det som är bra för kärnfamiljs-barnfamiljer inte alltid är bra för ensamföräldrar och deras barn. Men åtgärder som är bra för ensamföräldrar är alltid bra för alla barnfamiljer. Det är viktigt att t.ex. fler pappor tar ut föräldraledighet för en mer jämställd arbetsmarknad, men det är precis lika viktigt att en ensammamma slipper spydiga, kränkande eller trakasserande kommentarer när hon måste gå tidigare för sjukt barn, inte kan stanna kvar på ett förlängt sammanträde på kvällen eller inte vill jobba extra en lördag. Inför snarast en ensamförälderbonus, och tydliggör den uppskattning vi alla känner inför de som får bära hela bördan själva!

 

För mer information kontakta sophia.lovgren@makalosa.org eller 08-7201414.

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.