TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Jämställdhetsbonus istället för vårdnadsbidrag

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 17:07 CET

- TCOs förslag om jämställdhetsbonus är enkelt och skapar raka rör mellan ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen och plånboken, säger Sture Nordh, ordförande i TCO.

- De senaste dagarnas familjepolitiska diskussion inom regeringen tycks handla om hur fort olika förslag går att bereda för att kunna träda i kraft samtidigt. TCO:s förslag är i det avseendet enkelt. TCOs förslag innebär att ersättningen höjs till 90 procent för de månader som man tar ut av sin del, medan ersättningen ligger på 80 procent för månader som överlåts. Det innebär således ingen försämring för någon, men en förbättring för de som väljer att agera jämställt.

- Om regeringen startar de familjepolitiska reformerna med att införa kommunala vårdnadsbidrag utgör det ett svårt bakslag för jämställdheten. Men det skulle också minska regeringens trovärdighet när det gäller arbetslinjen. Ett kommunalt vårdnadsbidrag utan andra åtgärder inom familjepolitiken skulle göra det svårare för många kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket ökar utanförskapet som regeringen säger sig vilja bekämpa.

För mer information, kontakta Sture Nordh på tel 070-346 23 28