Finansförbundet

Jämställdhetspris till Handelsbanken

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 14:00 CET

Stefan Nilsson, regionbankschef och Helena Håkansson, klubbordförande i Finansförbundet på Handelsbanken Östra Region är årets mottagare av Annas Jämställdhetspris.

Stefan Nilsson och Helena Håkansson har arbetat mycket aktivt för att öka jämställdheten och mångfalden inom Handelsbanken Region Östra. Jämställdhetsarbetet har bland annat resulterat i att andelen kvinnliga chefer och ledamöter i kontorsstyrelser inom banken har ökat.

– Vi är fantastiskt stolta över detta pris. Men bakom framgångarna ligger ett mycket målmedvetet arbete som involverat hela organisationen. Ska man göra en positionsförflyttning och skapa en verklig förändring, krävs det en tydlig målsättning och att man vågar prova olika vägar, säger Stefan Nilsson.

Årets Anna-pristagare har också initierat ett arbete inom Handelsbanken Östra Region för att identifiera och åtgärda eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

– Vi har lagt ner mycket tid på att verkligen analysera företagets lönesättning och i de fall där vi hittat skevheter har det också funnits resurser och mandat att rätta till felen. Det är otroligt stimulerande när man märker att arbetet ger resultat. På ganska kort tid kan man verkligen åstadkomma resultat om man bara jobbar fokuserat och målmedvetet, säger Helena Håkansson.

Priset kommer att delas ut den 7 mars på Nordea, Lindhagensgatan 112, Stockholm. Då kommer även pristagarna att berätta mer om sitt arbete. En inbjudan till detta kommer skickas ut inom kort.

Annas Jämställdhetspris instiftades 1993 till minne av framlidna Anna Persson Collert som före sin bortgång bland annat var ordförande i Centrala Jämställdhetskommittén. Priset delas ut årligen av Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO till en enskild person, ett företag, en klubb, ett projekt eller en arbetsgrupp som gjort viktiga insatser för att öka jämställdheten inom bank- och finansbranschen. 
 
För ytterligare information och kommentarer:

Stefan Nilsson, regionbankchef, Handelsbanken Östra Region

0702259104

Helena Håkansson, klubbordförande, Handelsbanken Östra Region

070-2748655

Kristina Heyman, jämställdhetsansvarig, Finansförbundet

08-614 03 54

Ola Lo Olsson, arbetsrättsjurist, BAO
08-611 37 19

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.

Läs mer om oss och om vårt medlemskap på vår webbplats.