Compare Karlstad

Jämställdhetsprojekt för ICT-branschen i Värmland

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2017 10:32 CEST

Stiftelsen Compare Karlstad har, tillsammans med fyra av sina medlemsföretag, blivit beviljade projektmedel från Region Värmland till jämställdhetsprojektet ”Genius in ICT”. Syftet är att skapa en större medvetenhet hos ICT-företagen i Värmland kring jämlik rekrytering, säkerställa en jämställd kompetensförsörjning och öka rekryteringsunderlaget för företagen.

De flesta av ICT-bolagen i Värmland idag består till 80 procent av män. Ojämställdheten är hämmande för branschen och gör det svårare att hitta kompetens. Kvinnor söker inte heller teknikutbildningar i lika stor utsträckning som män och av de sökande är det en stor andel som hoppar av. Därför har Compare, tillsammans med ÅF, Sogeti, CGI och Tieto, sökt och blivit beviljade pengar från Region Värmland till projektet ”Genius in ICT”.

- Vi står inför en enorm kompetensbrist inom ICT-branschen och en viktig del är att attrahera fler kvinnor. Vi vet att flera av våra medlemsföretag strävar efter att öka jämställdheten i branschen och att attraktivitet kommer ur jämställdhet och mångfald. Med Genius in ICT vill vi hitta fler möjliga vägar till försörjning för våra medlemsföretag och testa och utveckla ett koncept som ska kunna leva vidare på kommersiella villkor efter att projektets slut, säger Elina Svensson, projektledare på Compare.

Projektet kommer att pågå mellan juni 2017 - oktober 2018 och på sikt hoppas Compare att det ska kunna spridas även utanför Värmland och kunna appliceras på fler branscher i framtiden.

För mer information, kontakta: 

Elina Svensson
Projektledare, Compare
+46 (0)733-43 40 43
elina.svensson@compare.se

Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Compare representerar idag cirka 100 företag i Värmland och är en resurs för tillväxt.