Statistiska centralbyrån, SCB

Jämställdhetsstatistik: Chefen är en man i högre chefspositioner

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 09:39 CET

I diagrammet presenteras sysselsatta i högre chefspositioner och dess könsfördelning. En mer utförlig redovisning kommer att ske senare i år i fickboken "På tal om kvinnor och män. Lathund om Jämställdhet 2006", som synliggör jämställdhetsutvecklingen i Sverige med statistik om kvinnor och män inom många områden.

Könsfördelningen inom universiteten och domstolarna
En debatt har förts på sistone om hur könsfördelningen ser ut i universitetsvärlden och i domstolarna. Diagrammen visar könsfördelningen inom några yrken inom dessa sektorer. Man kan notera att även om 60 procent av studenterna på universitetens grundutbildningar är kvinnor, är det endast ett fåtal av professorerna som är kvinnor.

Tabeller och diagram över statistiken finns på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____161842.asp

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Producent
SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 947 72
Förfrågningar
Tahere Noori
Tfn 08-506 947 51
E-post tahere.noori@scb.se
Pehr Sundström
Tfn 08-506 949 08
E-post pehr.sundstrom@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.