Sveriges Kommuner och Landsting

Jämställdhetsutställning på turné

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 13:20 CET

Hälsa, arbete & kön. Så heter utställningen som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting för att sprida kunskap om kön och hälsa inom vård och omsorg samt i arbetslivet. I dag invigs utställningen på Oskarshamns sjukhus.

Sedan utställningen togs fram 2002, har den vandrat runt på totalt 44 platser inom och utom landets gränser. Ytterligare fyra platser står på tur under året. Hittills har Västerås, Lindesberg, Nyköping och Kristianstad fått ta del av budskapet, liksom Bryssel och New Delhi.

– Syftet är att fördjupa kunskapen om kvinnors och mäns olika hälsa, arbets- och livsvillkor i Sverige, säger Anna Ulveson på Sveriges Kommuner och Landsting som ansvarar för utställningen.

– Att ta reda på hur det faktiskt ser ut är ett nödvändigt första steg om och när man vill göra förändringar, menar hon.

Utställningen består av olika teman, bland annat "Vad bestämmer hälsa?" "Hälsa och arbete", "Kön och hälsa" samt "Arbetsvillkor och empowerment". I utställningen - som också inkluderar ett arbetsmaterial - ingår dessutom en översikt av jämställdhetsutvecklingen sedan 1845.

Visningen på Oskarshamns sjukhus är en del av jämställdhetsprojektet "Jämställd vård" som Kalmar läns landstings just nu genomför. Utöver utställningen - som redan visats i Västervik och sedan ska vidare till länssjukhuset och landstingshuset i Kalmar - ingår också utbildning av handledare. Deras uppgift är att sedan sprida kunskapen vidare på landstingets olika arbetsplatser.

Jämställdhet är en prioriterad fråga för Sverige Kommuner och Landsting, och i den programberedning för hälsa och välfärd som tillsattes 2004, ingår jämställdhet som ett eget projekt. Inom ramen för detta arbete fokuseras på främst tre aktiviteter under året:

Stockholms läns landstings 40 000 anställda ska utbildas för att få en bättre förståelse för betydelsen av kön i vård, behandling och bemötande. Utbildningen sker ur såväl ett arbetsgivar- , som medarbetar- och brukarperspektiv. För närvarande pågår utbildningen av de handledare som ska utbilda cheferna som sedan ansvarar för att sprida kunskapen till sina medarbetare.

På tur står även en kartläggning av befintlig genusforskning på medicinområdet, för att tydligare kunna belysa genusskillnader i tillgänglighet, vård, bemötande och behandling inom vården.

Utöver detta genomförs under året också ett löpande arbete för att utveckla könsuppdelad statistik och analyser ur ett genusperspektiv

För mer information:
Utredare Anna Ulvesson, tfn 08-452 74 67