Älvräddarna

Jämtkraft AB utnämns till Miljösämst 2015

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 06:00 CET

Debatten om Långforsen har varit långdragen. Jämtkraft AB har visat brist på miljötänk och oförståelse för biologisk mångfald. Trots stor medial uppmärksamhet och en mailkampanj som skickade mer än 4000 mail till Jämtkraft ABs ordförande har de inte ändrat sin uppfattning kring Långforsen.

- Jag tycker det är besynnerligt att Jämtkraft envisas med att behålla dammen i Långforsen. Kraftverket ligger i en mot vattenkraft skyddad sträcka och är småskaligt och gör mer skada än nytta för samhället, säger Rasmus Gustafsson, styrelseledamot i Älvräddarnas Samorganisation.

Motiveringen till utmärkelsen lyder: ”Jämtkraft AB har genom sin ovilja att riva Långforsens Kraftverk och återställa forsen, samt genom sina uttalanden i media och genom ordförande AnnSofie Anderssons ignorerande av kommunfullmäktigebeslut gjort sig förtjänta av utmärkelsen

Jämtkraft AB är ett energiföretag i Jämtland och har över 200 000 kunder. Med utmärkelsen vill Älvräddarna uppmärksamma vilken skada vattenkraften som Jämtkraft AB äger orsakar vattendragen.

- Älvräddarna hoppas naturligtvis att Jämtkraft AB tar förnuftet till fånga och drar tillbaka ansökan om att renovera Långforsens Kraftverk, som vi tillsammans med andra organisationer och myndigheter nu överklagat till Högsta Domstolen. Vi hoppas också att det här skapar en större medvetenhet om den småskaliga vattenkraftens miljöskada, avslutar Rasmus Gustafsson. 

Se bifogad .docx för pressmed. och bifogad pdf för diplom. Brevet som skickats till Jämtkraft fås per mail vid begäran.

Älvräddarnas framgångar brukar tillskrivas den respekt organisationen vunnit i alla läger för kunnighet och saklighet. Det är de ovedersägliga och tunga sakargument, oförtröttligt framförda, det är folkopinionerna, främst i älvdalarna men också i övriga landet, som tvingat fram de politiska bevarandebesluten.