Kulturrådet

​Jämtland får 2,3 statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2017 10:56 CEST

Sju kommuner i Jämtlands län har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. Cirka 2,3 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Runt 9 000 elever beräknas få del av insatserna.

Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser på eller utanför skolan. Som tidigare år återkommer både enskilda kulturaktörer och kulturinstitutioner i kommunernas aktiviteter.

– Många kommuner har reflekterat vidare över identitet, språk, demokrati och integration. Genom kulturinsatser kan alla mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Nardin Crisbi, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Östersund får som största kommun i länet mest pengar: 800 000 kronor. Ungefär hälften av dess elever förväntas delta i en gemensam filmsatsning och specifika aktiviteter för årskurserna 3–7.

Strömsund vill stärka måluppfyllelsen i främst svenskan. Eleverna kommer att arbeta med språket på ett flertal sätt, till exempel via författarbesök, skriva text till musik, framföra teater, besöka teater, analysera bilder, debattera viktiga samhällsfrågor mm. Eleverna kommer från olika delar av kommunen och representerar bland annat nationella minoriteter och barn med migrationserfarenheter. Nationella minoriteter återkommer även som tema för Åre kommun, särskilt i samband med firandet av det första samiska landsmötet i Norge 1917 och i Sverige 1918!

– Även i år har Kulturrådet tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, säger Nardin Crisbi på Kulturrådet.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Nardin Crisbi, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08 519 264 65
nardin.crisbi@kulturradet.se

Lokala kontakter
Strömsund
Marie Haglund, kultursamordnare
Telefon: 0670 162 62
marie.haglund@stromsund.se

Åre
Berit Lindh, kultur- och fritidschef
Telefon: 0647 169 61
berit.lindh@are.se

Östersund
Anna Åberg, kultursamordnare
Telefon: 070 314 09 90
anna.aberg@ostersund.se