Järfälla kommun

Järfälla bygger snabbare med ny konceptförskola

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 09:33 CET

Järfälla växer och fram till 2025 kommer kommunen att skapa upp till 36 nya förskolor. Sveriges första konceptförskola som bygger på skolverkets nya rekommendationer, ligger till grund för kommunens framtida förskolor och snabbar upp byggprocessen.

Järfälla kommuns nya konceptförskola förenklar och snabbar på processen i samarbetet med byggbolag samt förkortar byggtiden, vilket gör att kostnaderna hålls nere. Flera av de kommande förskolorna kommer att byggas i flerbostadshus och då kan en del av handlingarna ligga till grund för den typen av förskolor.

– Fram till 2025 kommer vi behöva 36 nya förskolor i Järfälla. Och alla förskolor vi bygger ska vara bra. Lokalerna ska främja lek och lärande för barnen och en god arbetsmiljö för pedagogerna, säger Eva Ullberg (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Konceptförskolan är den första i Sverige som bygger på Skolverkets nya rekommendationer om max 12 barn/grupp för yngre barn och max 15 barn/grupp för äldre barn. Varje förskola ges ett tema som stöd för verksamheten och gestaltningen av miljön inomhus och utomhus. Några exempel på sådana teman kan vara trädkojor, teknik, båtar, flygplan, elefanter och moln.

Konceptförskolan har ett tillagningskök för att barnen ska få mat tillagad från grunden. Det finns även ett fönster in i köket så att barnen kan se när deras mat tillagas vilket ger en pedagogisk kunskap och förståelse kring maten. Byggnadens fasad ska på olika sätt, beroende på omgivningen, kunna spegla barnens lekfullhet men framförallt också barnens skala.

Mer information:
Björn Sundberg, kapacitetsansvarig för- och grundskolor, 
bjorn.sundberg@jarfalla.se, 08-580 286 05

Eva Ullberg (S), kommunalråd och ordf. barn- och ungdomsnämnden,
eva.ullberg@jarfalla.se, 070-002 35 06

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, vägar och spår växer Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Alla våra stadsdelar, exempelvis Barkarbystaden, växer och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

www.jarfalla.se