Järfälla kommun

Järfälla får kultur-och aktivitetshus

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 13:22 CET

Järfälla får ett stort kultur- och aktivitetshus under 2016. Huset kommer att ligga på Söderhöjden i Jakobsberg och ska fyllas med verksamheter i samarbete mellan invånare, föreningar och Järfälla kommun. Den unika satsningen ska stärka kulturlivet i Järfälla och Söderhöjden som område.

Det är lokalerna ovanför bowlinghallen, på Engelbrektsvägen i Jakobsberg, som nu ska göras om till ett kultur- och aktivitetshus. Invånare, föreningar och kommun ska tillsammans utforma en plats förskapande och möten mellan människor. Till exempel kan det bli aktuellt att fylla huset med musikverksamhet för unga och medborgarservice, som hjälp med att söka skolplats.

– Vi har lyssnat på Järfällaborna som har önskat fler offentliga mötesplatser och satsar på ett modernt aktivitetshus mitt i Jakobsberg. Nu tar vi nästa steg och formar huset tillsammans. Ett unikt medborgarprojekt som jag hoppas kommer leda till att den lokala demokratin stärks,säger Mika Metso (S), ordförande i kultur-, demokrati och fritidsnämnden.

– Det bästa sättet att mötas på är att göra något kreativt tillsammans. Med kultur- och aktivitetshuset skapar vi den möjligheten. Hit ska människor i alla åldrar och med alla typer av bakgrund och förutsättningar kunna komma och mötas, anordna och delta i aktiviteter av olika slag, säger projektledaren Jens Storm.

Ett Järfälla som håller ihop

Lokalen, också känd som ”Volvotaket”, är 1 300 kvadratmeter och har även en stor terrass. Huset kommer att vara öppet för alla Järfällabor men ha särskilt fokus på boende på Söderhöjden.

– Söderhöjden är ett av kommunens största bostadsområden och ett nav för hela Jakobsberg. Förutom att vi nu förtätar Söderhöjden med nya bostäder och så småningom bygger ihop området med Barkarbystaden och Jakobsbergs centrum så gör vi nu en viktig satsning för att lyfta både Söderhöjdens och hela Järfällas kultur- och föreningsliv. Aktivitetshuset är ännu ett viktigt steg för att skapa ett Järfälla som håller ihop, säger Mika Metso(S).

Under våren väntar renovering av lokalen. Kultur- och aktivitetshuset planeras sedan öppna i september 2016.

För mer information

Mika Metso(S), ordförande i kultur-, demokrati och fritidsnämnden, mika.metso@jarfalla.se,
070-721 99 41

Jens Storm, projektledare Kultur – och aktivitetshus Söderhöjden, jens.storm@jarfalla.se,
070 002 59 08

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 71 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se