Miljöbarometern AB

Järfälla kommun firar publiceringen av miljöbarometern

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2012 10:01 CET


Per Skyllberg och Johanna Edestav inleder eftermiddagen med att högtidligt klippa det röda bandet. Foto: Mikael Nasberg, Järfälla kommun

Fredagen den 23:e november publicerades "Miljöläget i Järfälla" som är kommunens miljöbarometer. Här kan invånare, anställda och beslutsfattare följa om kommunens miljömål uppfylls.Lanseringen firades med en vernissage under tisdagen där ungefär hundra kommunanställda samlades i kommunalhuset i Jakobsberg.

Syftet med vernissagen var att informera om det nya digitala verktyget för miljöredovisning och därmed bidra till ökat miljöengagemang hos de anställda. Ansvarig för vernissagen var Per Skyllberg som är miljöplanerare och ansvarig för Järfälla kommuns miljöbarometer. Per inledde eftermiddagen med att högtidligt klippa det röda bandet.

Järfällas miljöbarometer har tre vikiga målgrupper, berättar Per, och framför allt är det kommuninvånarna som ska nås av information. Även politikerna är en viktig målgrupp där miljöbarometern hjälper till att uppmärksamma miljöarbetet och kvalitetssäkrar att uppsatta miljömål efterlevs. Den tredje målgruppen är de kommunanställda eftersom många av dem kommer att vara med och bidra med underlag för miljöredovisningen. Flera av de anställda fick därför möjlighet att testa hur miljöbarometern fungerar redan under vernissagen.

Förhoppningen med lanseringen av den digitala miljöredovisningen är att lyfta miljöfrågorna och att enkelt kunna visa vad kommunen gör. Miljöbarometern hjälper till att förklara vad som händer inom miljöområdet genom tydlig måluppföljning med nyckeltal, berättar Per i sin presentation. Förväntningarna är att miljöfrågorna ska hållas mer levande med kontinuerlig uppföljning och att det digitala verktyget ska ge förenklad administration av miljöarbetet.

Valet av Miljöbarometern som verktyg för miljöredovisning var enkelt för Per. Han surfade runt på olika kommuners hemsidor för att se hur andra redovisade sitt miljöarbete och hittade då några kommuner som presenterade miljöarbetet riktigt bra. Det som dessa kommuner hade gemensamt var att de använde just miljöbarometern som digitalt verktyg.

Med miljöbarometern blir det tydligt hur dagsläget ser ut och vilka planer som finns inför framtiden. Järfälla kommun har delat in sin miljöredovisning i tre huvudområden enligt kommunens miljöplan. Dessa är:

 • Det klimatsmarta Järfälla
 • Det miljömedvetna Järfälla
 • Det goda livet i Järfälla

Utöver dessa redovisar man även kompletterande nyckeltal för avfall som ligger utanför miljöplanen. Inför framtiden hoppas Per att dessa områden ska kunna utvecklas och kompletteras med ytterligare information.

Länkar

För mer information, kontakta gärna:

 • Per Skyllberg
  Miljöplanerare
  Järfälla kommun
  Telefon: 08-580 289 25
 • Mikael Lindell
  Miljöbarometern AB
  Telefon: 08-41 00 40 41

Miljöbarometern: IT-verktyg för miljöredovisning

Miljöbarometern är det digitala verktyget för kommuner och organisationer som vill redovisa sitt miljö- eller hållbarhetsarbete på webben. Med hjälp av Miljöbarometern kan man enkelt följa upp och redovisa mål, nyckeltal och åtgärder. Syftet med verktyget är att förenkla det miljöstrategiska arbetet och öka insynen och delaktigheten i miljömålsarbetet.

Miljöbarometern AB | miljobarometern.se | 08-41 00 40 41