Järfälla kommun

April april! Järfälla kommun inför obligatorisk lunchtid för anställda

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2011 07:03 CEST

Som många säkert förstod var nedanstående pressmeddelande ett aprilskämt. April april från kommunstyrelsens ordförande Eva Lennström och kommundirektör Elisabeth Särenfors!

Järfällas kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande inför obligatorisk lunchtid för anställda på Järfälla kommun, för att främja den sociala samvaron. Under den obligatoriska lunchtimmen som äger rum mellan klockan 11.30 och 12.30 kommer all datoraktivitet registreras och rapporteras till närmaste chef för att säkerställa att alla anställda deltar. 

- Modernisering och ny teknik är självklart viktigt för att effektivisera det dagliga arbetet, men på stor bekostnad av det sociala utbytet och gemenskapen på arbetsplatsen, säger Eva Lennström, kommunstyrelsens ordförande.

För att öka samhörigheten bland anställda i Järfälla kommun införs därför med omedelvar verkan en obligatorisk lunchtimme, 11.30 till 12.30, då alla anställda ska äta sin lunch. Datoraktivitet under denna timme registreras och rapporteras till närmaste chef för att säkerställa att alla anställda deltar i lunchgemenskapen. Kommunens anställda meddelas om förändringen via interna informationskanaler under förmiddagen. 

- De informella mötena kollegor emellan är väldigt viktiga, lunchen är kanske det enskilt viktigaste tillfället för dessa möten. Därför vill vi avsätta en specifik tid för de spontana träffarna. Vi hoppas att med denna satsning uppmuntra till och belysa vikten av det informella och sociala utbytet kollegor emellan, avslutar Elisabeth Särenfors, kommundirektör. 

För mer information:

Eva Lennström, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 08- 580 286 51 

Elisabeth Särenfors, kommundirektör
Telefon: 08- 580 285 25

Vian Tahir, pressekreterare
Telefon: 08- 580 294 85

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 66 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se