Järfälla kommun

Järfälla kommun klättrade över 60 platser i Miljöaktuellts kommunranking

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 09:48 CEST

Järfälla kommun har klättrat från plats 85 till plats 21 i Miljöaktuellts kommunranking. Bland Stockholms läns kommuner ligger Järfälla på femte plats i rankingen.

Varje år gör Miljöaktuellt en ranking över kommunernas miljö- och hållbarhetsarbete. Järfälla kommun arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor inom flera områden, vilket har gett resultat i årets kommunrankning där Järfälla klättrade från plats 85 till plats 21.

Järfälla kommuns Miljöplan 2010-2020 har varje år ett särskilt fokus. I år är det fokus på upphandling där kommunen tar fram en handlingsplan över miljökrav i upphandlingar och hur uppföljning av dessa ska ske. Järfälla kommun jobbar allt mer med miljöfrågor inom upphandling.

– Vi arbetar systematiskt med smarta miljökrav som ska leda till att koldioxidutsläppen minskar och energin utnyttjas så effektivt som möjligt, berättar Agneta Dahlgren, miljö- och kvalitetssamordnare på Järfälla kommun.

Järfälla kommun jobbar även mycket med vattenfrågor. Bland annat har kommunen beslutat om nya riktlinjer för dagvatten samt plan för hur man ska hantera enskilda avlopp. En lista över prioriterade dagvattenåtgärder har tagits fram och arbetet med de högst prioriterade åtgärderna pågår.

För mer information:

Agneta Dahlgren, miljö- och kvalitetssamordnare
Telefon: 08- 580 289 60

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 68 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se