Järfälla kommun

Järfälla kommun når miljömål för 2020 redan i år

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 08:03 CET

Sedan i december har Järfälla kommun ett nytt elavtal som gör att kommunens lokaler värms upp med förnybar el. Ett av målen i kommunens miljöplan är att minska användandet av fossila bränslen för uppvärmning. Det nya elavtalet innebär att kommunen når det målet redan i år.

Järfälla kommun genomförde i december en upphandling av elleverantör, som innebär att kommunen nu endast köper förnybar el från vind och vatten. På så sätt minskar kommunen sitt årliga koldioxidutsläpp med ungefär 3200 ton. Tillsammans med genomförda konverteringar och energieffektiviseseringar gör det att Järfälla kommun redan 2011 når ett av sina mål i miljöplanen: "Andelen fossila bränslen för uppvärmning och verksamhetsel i kommunens lokaler ska senast 2020 vara högst 15 procent”.

Järfälla kommuns miljöplanerare Per Skyllberg är nöjd med man har tagit hänsyn till kommunens miljöplan i upphandlingsprocessen:
– Det är väldigt glädjande att arbetet mot miljöplanens mål redan har fått ett så stort genomslag i hela organisationen, särskilt eftersom kommunens upphandlingar är ett väldigt kraftfullt verktyg i arbetet med att minska vår klimatpåverkan.

I upphandlingen har kommunen lagt stor vikt vid att avtalet ska arbeta mot miljöplanen, men samtidigt inte innebära några stora merkostnader. Den förnyelsebara elen ligger på samma prisnivå som övrig el på marknaden vilket betyder att kommunen inte får ett fördyrande avtal.

Järfälla kommuns avtal med Kraft&Kultur löper från den 1 december 2010 till den 30 november 2012. Kommunen förbrukar 36 000 000 kWh (36 GWh) årligen, till en kostnad av cirka 40 miljoner kronor.

För mer information kontakta:

Per Skyllberg, mijlöplanerare
Telefon: 08- 580 289 25
E-post: per.skyllberg@jarfalla.se

Viktor Morawski, upphandlingschef
Telefon: 08- 580 286 54
E-post: viktor.morawski@jarfalla.se

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 66 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i.

www.jarfalla.se